Český jazyk pro SŠ - Mluvnice

Ivo Martinec, Jana Tušková, Ludmila Zimová

Fraus
ISBN: 9788072387793

Jedna učebnice po celé studium češtiny na SŠ až k maturitě!

Více o produktu ↓


Individuální kalkulace pro školy a instituce.

389 Kč

0 - 4 ks
389 Kč
5 a více ks
385 Kč

* Cena stanovená dodavatelem. Nejnižší cena za posledních 30 dní 389 Kč.

K odeslání do 3 pracovních dní.

Termín expedice může být delší v závislosti na rychlosti expedice dodavatele.

Související k produktu

Český jazyk pro SŠ - Mluvnice : 9788072387793

389 Kč

Více o produktu

Jedna učebnice po celé studium češtiny na SŠ až k maturitě!

Učebnice určená k výuce na středních školách, koncipovaná pro přípravu k maturitě, zahrnující nejnovější trendy ve výuce českého jazyka. Rozsahem pokrývá čtyři roky středoškolského studia českého jazyka, je tematicky uspořádaná, zahrnuje výkladové pasáže, cvičení i shrnutí. Text je členěn na hlavní stranu zpracovanou podle RVP G a odkazy, např. do odborné literatury, jiných předmětů či odkazy vysvětlující termíny a souvislosti.

Tematické okruhy:

  • Zvuková stránka jazyka
  • Tvarosloví
  • Grafická stránka jazyka
  • Skladba
  • Nauka o slovní zásobě a tvoření slov
  • Obecné výklady o jazyce

Skladba je sémanticky orientovaná, důraz v celéučebnici je kladen na funkčnost využití jazykových prostředků, na rozvíjení komunikační kompetence a na přípravu k maturitní zkoušce.
Předpokládá se kombinace s učebnicí Komunikace a sloh a Cvičebnicí, určenou zejména pro gymnázia. Obě učebnice mají schvalovací doložku MŠMT ČR. V celobarevných učebnicích Mluvnice a Komunikace a sloh je atraktivně kombinována ilustrace s fotografií. Ilustroval Tomáš Javorský.

Výrobce
Fraus
Jazyk
čeština
Autor
Ivo Martinec, Jana Tušková, Ludmila Zimová
Obsah
kniha
Rok vydání
2010
Počet stran
264