Člověk a jeho zdraví – pracovní sešit

Mgr. Marta Grigárková; Mgr. Michaela Jančová

PRODOS spol. s r. o
ISBN: 9788072302307

Pracovní sešit k učebnici Člověk a jeho zdraví pro 4. a 5. ročník ZŠ. (Schvalovací doložka MŠMT:č.j. 9885/2008-22)

Více o produktu ↓


Individuální kalkulace pro školy a instituce.

72 Kč * 74 Kč
-2%

0 - 4 ks
72 Kč
5 a více ks
71 Kč

* Cena stanovená dodavatelem. Nejnižší cena za posledních 30 dní 72 Kč.

K odeslání do 7 pracovních dní.

Termín expedice může být delší v závislosti na rychlosti expedice dodavatele.

Související k produktu

Člověk a jeho zdraví – pracovní sešit : 9788072302307

72 Kč

Více o produktu

Pracovní sešit k učebnici Člověk a jeho zdraví pro 4. a 5. ročník ZŠ. (Schvalovací doložka MŠMT:č.j. 9885/2008-22) Pracovní sešit k novinkové publikaci Člověk a jeho zdraví stejně jako učebnice vychází z nové strategie vzdělávání, která zdůrazňuje klíčové kompetence, jejich provázanost se vzdělávacím obsahem a uplatnění získaných vědomostí a dovedností v praktickém životě, což představuje řada zajímavých úkolů určených jak individuálnímu řešení, tak i ke vzájemné spolupráci žáků ve dvojici či skupině. Žáci se mimo jiné učí vyhledávat informace ve slovníčku pojmů v učebnici, ale také pracovat s alternativními informačními zdroji (encyklopedie, odborná literatura, slovníky, internet). Prostřednictvím projektů si osvojují kompetenci aplikovat získané vědomosti a dovednosti do praktického života. Více

Komplet učebnic Člověk a jeho svět pro 4. a 5. ročník ZŠ je koncipován tak, aby pokryl zásadní požadavky kladené na tento obor dle vymezení v RVP ZV. Graficky moderně zpracované učebnice v celku a ve vzájemné součinnosti posilují prvky tzv. mezioborových souvislostí. Řazení učiva, jeho kombinace a propojování je plně v kompetenci učitelů, především díky rozdělen učební látky do relativně samostatných tematických bloků. Návrhy práce s učebnicí i způsobů zpracování pedagogických materiálů k této učebnici naleznete v Průvodci výukou dle RVP na 1. stupni ZŠ pro 2. vzdělávací období, nabízeném v nakladatelství Prodos.

Výrobce
PRODOS spol. s r. o
Jazyk
čeština
Autor
Mgr. Marta Grigárková; Mgr. Michaela Jančová
Obsah
pracovní sešit
Rok vydání
2008
Počet stran
40