En Francais 3 MC /2ks/

Jitka Taišlová

Fraus
ISBN: 8594022780856

učebnicový soubor pro výuku francouzštiny na základních školách a víceletých gymnáziích - poslechové kazety, 3. díl

Více o produktu ↓

325 Kč -7%

0 - 5 ks
325 Kč
6 - 29 ks
322 Kč
30 a více ks
319 Kč

Dodání na sklad do 5 pracovních dní.
Doba dodání se může změnit v závislosti na rychlosti dodání produktu nakladatelem!

Související k produktu

En Francais 3 MC /2ks/ : 8594022780856

325 Kč

Více o produktu

učebnicový soubor pro výuku francouzštiny na základních školách a víceletých gymnáziích - poslechové kazety, 3. díl

  • učebnicový soubor pro výuku francouzštiny na základních školách a víceletých gymnáziích
  • pokrývá přibližně 600 až 800 vyučovacích hodin. Vede k pevnému osvojení základů mluveného i psaného jazyka
  • zvládnutí učiva umožňuje ústní dorozumění v běžných situacích každodenního života, porozumění středně obtížným textům a písemné vyjadřování s jasně vymezeným komunikativním záměrem
  • učivo je rovnoměrně rozloženo, mluvnice je podávána stručně a přehledně, s uplatněním poznatků plynoucích ze srovnání francouzského a českého jazyka
    slovní zásoba určená k produktivnímu osvojení obsahuje přibližně 2500 lexikálních jednotek
  • od prvního dílu je systematicky zařazován autentický materiál (fotografie, ilustrace, mapy, přehledy, tabulky, souvislé texty) přibližující reálie dané jazykové oblasti
    první až třetí díl může připravit na zkoušku DELF A1
  • čtvrtý díl již není k dispozici, doporučujeme pro návaznost kurzy FORUM 2 nebo EXTRA! 3

Výrobce
Fraus
Jazyk
francouzština
Autor
Jitka Taišlová
Obsah
kazety
Počet stran
120´