En Francais 3 PS

Fraus
ISBN: 9788072381333

učebnicový soubor pro výuku francouzštiny na základních školách a víceletých gymnáziích - pracovní sešit, 3. díl

Více o produktu ↓

132 Kč -5%

0 - 5 ks
132 Kč
6 - 29 ks
131 Kč
30 a více ks
129 Kč

Dodání na sklad do 5 pracovních dní.
Doba dodání se může změnit v závislosti na rychlosti dodání produktu nakladatelem!

Související k produktu

En Francais 3 PS : 9788072381333

132 Kč

Více o produktu

učebnicový soubor pro výuku francouzštiny na základních školách a víceletých gymnáziích - pracovní sešit, 3. díl

  • učebnicový soubor pro výuku francouzštiny na základních školách a víceletých gymnáziích
  • pokrývá přibližně 600 až 800 vyučovacích hodin. Vede k pevnému osvojení základů mluveného i psaného jazyka
  • zvládnutí učiva umožňuje ústní dorozumění v běžných situacích každodenního života, porozumění středně obtížným textům a písemné vyjadřování s jasně vymezeným komunikativním záměrem
  • učivo je rovnoměrně rozloženo, mluvnice je podávána stručně a přehledně, s uplatněním poznatků plynoucích ze srovnání francouzského a českého jazyka
    slovní zásoba určená k produktivnímu osvojení obsahuje přibližně 2500 lexikálních jednotek
  • od prvního dílu je systematicky zařazován autentický materiál (fotografie, ilustrace, mapy, přehledy, tabulky, souvislé texty) přibližující reálie dané jazykové oblasti
    první až třetí díl může připravit na zkoušku DELF A1
  • čtvrtý díl již není k dispozici, doporučujeme pro návaznost kurzy FORUM 2 nebo EXTRA! 3

Výrobce
Fraus
Jazyk
franouzština
Obsah
kniha

Často zakoupeno spolu s ↓
En Francais 3 UČ

En Francais 3 UČ

-5% 275 Kč