Fyzika pro gymnázia - Mechanika + CD

M.Bednařík - M.Široká

Prometheus nakladatelství
ISBN: 9788071964827

Fyzika pro gymnázia - Mechanika + CD. V 5. přepracovaném vydání této osvědčené učebnice je rozšiřující učivo nově umístěno na CD, které je nedílnou součástí knihy. Na CD jsou umístěna také laboratorní a teoretická cvičení, významné osobnosti historie mechaniky, slovníček fyzikálních pojmů,...

Více o produktu ↓


Individuální kalkulace pro školy a instituce.

223 Kč * 228 Kč
-2%

0 - 4 ks
223 Kč
5 a více ks
221 Kč

* Cena stanovená dodavatelem. Nejnižší cena za posledních 30 dní 223 Kč.

K odeslání do 7 pracovních dní.

Termín expedice může být delší v závislosti na rychlosti expedice dodavatele.

Související k produktu

Fyzika pro gymnázia - Mechanika + CD : 9788071964827

223 Kč

Více o produktu

Fyzika pro gymnázia - Mechanika + CD. V 5. přepracovaném vydání této osvědčené učebnice je rozšiřující učivo nově umístěno na CD, které je nedílnou součástí knihy. Na CD jsou umístěna také laboratorní a teoretická cvičení, významné osobnosti historie mechaniky, slovníček fyzikálních pojmů, videozáznamy experimentů a animací z učiva mechaniky.

V 5. přepracovaném vydání této osvědčené učebnice je rozšiřující učivo nově umístěno na CD, které je nedílnou součástí knihy. Na CD jsou umístěna také laboratorní a teoretická cvičení, významné osobnosti historie mechaniky, slovníček fyzikálních pojmů, videozáznamy experimentů a animací z učiva mechaniky. Na konci jsou odkazy na vhodné webové stránky.

OBSAH:
Předmluva
1      Úvod

1.1   Obsah, metody a význam fyziky 
1.2   Fyzikální veličiny a jejich jednotky 
1.3   Soustava fyzikálních veličin a jednotek 
1.4   Měření fyzikálních veličin
1.5   Skalární a vektorové fyzikální veličiny
Shrnutí učiva 1. kapitoly

2      Kinematika hmotného bodu
2.1   Mechanický pohyb
2.2   Poloha hmotného bodu
2.3   Trajektorie a dráha hmotného bodu
2.4   Rychlost hmotného bodu
2.5   Rovnoměrný pohyb
2.6   Rovnoměrně zrychlený a rovnoměrně zpomalený přímočarý
        pohyb 
2.7   Dráha rovnoměrně zrychleného a rovnoměrně 
        zpomaleného pohybu
2.8   Volný pád
2.9   Skládání pohybů a rychlostí
2.10 Rovnoměrný pohyb po kružnici
2.11 Zrychlení při rovnoměrném pohybu po kružnici
Shrnutí učiva 2. kapitoly

3      Dynamika hmotného bodu a soustavy hmotných bodů
3.1   Vzájemné působení těles, síla
3.2   Izolované těleso
3.3   První Newtonův pohybový zákon
3.4   Druhý Newtonův pohybový zákon 
3.5   Hybnost hmotného bodu a její změna 
3.6   Třetí Newtonův pohybový zákon
3.7   Zákon zachování hybnosti
3.8   Smykové tření
3.9   Dostředivá síla
3.10 Inerciální vztažné soustavy. Galileův princip relativity
Shrnutí učiva 3. kapitoly

4      Mechanická práce a mechanická energie
4.1   Mechanická práce
4.2   Kinetická energie
4.3   Potenciální energie
4.4   Mechanická energie
4.5   Zákon zachování energie
4.6   Výkon a účinnost
Shrnutí učiva 4. kapitoly

5      Gravitační pole
5.1   Newtonův gravitační zákon
5.2   Gravitační zrychlení 
5.3   Tíhové zrychlení při povrchu Země
5.4   Tíhová síla a tíha tělesa
5.5   Pohyby těles v homogenním tíhovém poli u povrchu Země
5.6   Pohyby těles v centrálním gravitačním poli Země
5.7   Pohyby těles v gravitačním poli Slunce
Shrnutí učiva 5. kapitoly

6      Mechanika tuhého tělesa
6.1   Pohyb tuhého tělesa
6.2   Moment síly vzhledem k ose otáčení
6.3   Skládání sil 
6.4   Dvojice sil
6.5   Rozkládání sil
6.6   Těžiště tuhého tělesa
6.7   Rovnovážná poloha tuhého tělesa
6.8   Kinetická energie tuhého tělesa
Shrnutí učiva 6. kapitoly

7      Mechanika kapalin a plynů
7.1   Vlastnosti kapalin a plynů
7.2   Tlak v kapalinách a plynech
7.3   Tlak v kapalinách vyvolaný vnější silou
7.4   Tlak v kapalinách vyvolaný tíhovou silou
7.5   Tlak vzduchu vyvolaný tíhovou silou
7.6   Vztlaková síla v kapalinách a plynech
7.7   Přetlak, podtlak
7.8   Proudění kapalin a plynů
7.9   Bernoulliova rovnice pro vodorovnou trubici
Shrnutí učiva 7. kapitoly
Rejstřík 

Obsah CD:

Rozšiřující učivo
Teoretická cvičení
Laboratorní cvičení
Animace
Videoexperimenty
Historické poznámky
Slovníček pojmů
Webové stránky

Výrobce
Prometheus nakladatelství
Jazyk
česky
Autor
M.Bednařík - M.Široká
Obsah
kniha
Počet stran
288