Klass! 3 online studentská licence

N. Orlová, M. Kožušková, M. Vágnerová

Klett nakladatelství
ISBN: 8598595202821

3. díl učebnice ruštiny pro střední školy je určena především pro výuku ruštiny jako 2. cizího jazyka a dovede je na úroveň B1 - online studentská licence, platnost licence 14 měsíců (od aktivace přístupového kódu)

Více o produktu ↓


Individuální kalkulace pro školy a instituce.

428 Kč * 503 Kč
-15%

0 - 4 ks
428 Kč
5 a více ks
424 Kč

* Cena stanovená dodavatelem. Nejnižší cena za posledních 30 dní 428 Kč.

K odeslání do 7 pracovních dní.

Termín expedice může být delší v závislosti na rychlosti expedice dodavatele.

Související k produktu

Klass! 3 online studentská licence : 8598595202821

428 Kč

Více o produktu

3. díl učebnice ruštiny pro střední školy je určena především pro výuku ruštiny jako 2. cizího jazyka a dovede je na úroveň B1 - online studentská licence, platnost licence 14 měsíců (od aktivace přístupového kódu)

Učebnice ruštiny pro střední školy

 • vychází v červnu jako první díl třídílné učební sady (druhý díl vychází  na jaře 2011)

 • je určena především pro výuku ruštiny jako 2. cizího jazyka

komponenty v ceně: učebnice a pracovní sešit v jednom svazku + 2 CD

Klacc! 1 je napsán pro studenty středních škol, kteří začínají s ruským jazykem a dovede je na úroveň B1 SERR. Obsah i metodické zpracování celého souboru odpovídá požadavkům Společného referenčního rámce pro jazyky.

Celý komplet tvoří tři díly: Klacc! 1, Klacc! 2, Klacc 3!

 • každý díl se skládá z učebnice s integrovaným pracovním sešitem a ze dvou vložených CD a metodické příručky pro učitele
 • každý díl obsahuje 7 lekcí a 2 opakovací jednotky
 • Klacc! 1 - 3 odpovídá úrovním A1, A2, B1
 • celou třídílnou sadou provazí studenty skupinka spolužáků z Petrohradu a jejich česká kamarádka Veronika

Klacc! má všechny výhody moderní učebnice:

 • moderní a atraktivní grafické zpracování, velké množství ilustrací a fotografií
 • témata blízká mladým lidem
 • nabízípostupné a soustavné shrnování jazykových poznatků, velkou zásobu rozmanitých cvičení
 • klade důraz na rovnoměrný rozvoj jazykových kompetencí, orientaci na živou ruštinu
 • CD namluvená rodilými mluvčími

Koncepce učebnice Klass reaguje na aktuální potřeby a nároky studentů i učitelů středních škol, rozvoj komunikativních kompetencí je doplňován systematickým shrnováním jazykových poznatků. Učebnice prosazuje aktivní přístup k učení. Zvláštní pozornost je věnována poslechu s porozuměním a mluvenému projevu.
Autorky čerpají své náměty z dlouholetých pedagogických zkušeností a velký význam kladou na orientaci na současnou živou ruštinu a jazyk mladých lidí.
Důležité aspekty:
-          Dvojjazyčné pokyny ke cvičení v prvním díle (v dalších dílech pak jen pokyny v ruském jazyce)
-          V úvodních kapitolách úzké propojení ruštiny s mateřským jazykem
-          Témata blízká cíloví skupině ve věku 15-19 let
-          Hlavní protagonisté provázejí všemi třemi díly
-          Různorodost cvičení (od práce pro jednotlivce až po týmovou spolupráci, od silně řízených až po volné vyjadřování)
-          Autonomní učení (osvojování si slovní zásoby a gramatických pravidel)
-          Přehlednost a srozumitelnost
-          Atraktivní grafické zpracování
Učebnice Klass 1 se skládá z integrovaného pracovního sešitu, 2 CD namluvených rodilými mluvčími a obsahuje 9 lekcí (7 lekcí + 2 lekce opakovací). Ke knize je připojen gramatický přehled a rusko-český slovníček, učebnice je také doplněna mapou Ruska. Jednotlivé díly a lekce jsou tematicky propojeny skupinou studentů, v prvním díle Veronika přijíždí se svými rodiči do Petrohradu a začíná studovat v ruské škole.
Struktura lekce:
-          Vstupní strana seznamuje s cíli lekce, představuje téma lekce
-          Na dalších stranách se nacházejí cvičení a aktivity různého typu
-          Práce s poslechovým textem bez opory psaného textu
-          Práce s poslechovým textem obsahujícím základní lexiko-gramatický materiál dané lekce
-          Čtení s porozuměním – dialogy, stručné texty, rozvoj jazykových prostředků
-          Důraz na rozvoj a osvojení ústního projevu
-          Důraz na osvojení a upevnění grafické podoby jazyka
-          V lekci se objevují pomocné rámečky se stručným představením gramatiky, slovní zásoby nebo reálií
-          Součástí každé lekce je tematicky propojený projekt, který studenti vypracovávají samostatně nebo ve skupinách
-          Fonetická a gramaticko-lexikální cvičení naleznete na závěr každé lekce
-          Poslední strana obsahuje strukturovaný přehled a výklad probrané gramatiky v českém jazyce
Integrovaný pracovní sešit:
-          Studenti opakují a procvičují všechna témata probraná v učebnici
-          Velké množství různorodých materiálů na procvičování všech jazykových dovedností: poslech, mluvení, psaní i čtení
Metodická příručka pro učitele na CD obsahuje náměty k provedení každé učební jednotky, testy k jednotlivým lekcím, transkripci poslechových textů, klíč ke cvičením, klíč k tesům a bohatou nabídku doplňkových materiálů a cvičení.

Výrobce
Klett nakladatelství
Jazyk
ruština
Autor
N. Orlová, M. Kožušková, M. Vágnerová
Obsah
online licence
Rok vydání
2013
Úroveň
B1