LILI A VILI VE SVĚTĚ PRVOUKY - elektronická verze

Zuzana Maňourová, Dita Nastoupilová

Klett nakladatelství
ISBN: 8598595202906

Učebnice prvouky, která je určena především učiteli při práce v hodině, se člení do deseti tematických celků. Na tyto části jsou následně rozčleněny i učebnice matematiky a mezipředmětové pracovní sešity. Témata z prvouky tak zastřešují veškeré učivo probírané v ostatních předmětech, což dodává...

Více o produktu ↓


Individuální kalkulace pro školy a instituce.

257 Kč * 301 Kč
-15%

0 - 4 ks
257 Kč
5 a více ks
254 Kč

* Cena stanovená dodavatelem. Nejnižší cena za posledních 30 dní 257 Kč.

K odeslání do 7 pracovních dní.

Termín expedice může být delší v závislosti na rychlosti expedice dodavatele.

Související k produktu

LILI A VILI VE SVĚTĚ PRVOUKY - elektronická verze : 8598595202906

257 Kč

Více o produktu

Učebnice prvouky, která je určena především učiteli při práce v hodině, se člení do deseti tematických celků. Na tyto části jsou následně rozčleněny i učebnice matematiky a mezipředmětové pracovní sešity. Témata z prvouky tak zastřešují veškeré učivo probírané v ostatních předmětech, což dodává probírané látce potřebný kontext. - eletronická verze (platnost licence 12 měsíců od aktivace přístupového kódu)

Nová výuková sada Lili a Vili 1 je určena žákům prvních tříd a je prvním dílem ucelené řady pro první stupeň ZŠ.
V nové učební sadě Lili a Vili najdete:

 • svěží a moderní přístup
 • kvalitní metodické pojetí
 • atraktivní vzhled 
 • bohatý elektronický materiál na internetu

Doložka MŠMT

 • Celý výukový set Lili a Vili 1 byl v září 2012 předložen Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy za účelem udělení schvalovací doložky a bude připraven pro nový školní rok 2013/14 od ledna 2013.

Odpovídá RVP

 • Učební komplet je koncipován tak, aby zcela odpovídal RVP a naplňoval očekávané výstupy
  a klíčové kompetence.

LILI A VILI VE SVĚTĚ PRVOUKY Učebnice pro 1. ročník ZŠ

 • Učivo rozděleno do 10 kapitol = 10 tematických celků, do kterých je rozdělen následně i pracovní sešit a také učebnice matematiky.
 • moderní a živé grafické zpracování – kombinace fotografie a ilustrací
 • názorné barevné fotografie z reálného života
 • množství fotografiík nejrůznějším tématům
 • učivo související s ročním obdobím
 • postupně se zvyšující náročnost témat i rozsahu

NÁŠ MALÝ PROJEKT

 • Na konci každé kapitoly je zařazen oddíl Náš malý projekt, který danou kapitolu rozšiřuje o praktické procvičení teoretických znalostí a propojuje výuku s pracovními činnostmi. Projekty jsou zvoleny tak,   aby v dětech vzbudily zájem a byly pro ně atraktivní: herbář, zdobení třídy, výlet na dopravní hřiště, výroba hodin, příprava ovocného salátu atd.
 • Žáci často plní úkoly ve skupinách, a učí se tak spolupráci a vzájemné komunikaci. Současně tím rozvíjejí svou manuální zručnost, představivost a kreativitu.

Učebnice je k dispozici i v elektronické podobě na internetu

Všechny učebnice, mezipředmětové pracovní sešity i čítanka budou k dispozici v elektronické podobě
na www.iklett.cz. Tato forma je zcela shodná s tištěnými verzemi, ale navíc obsahuje nástrojovou lištu.
V pracovním sešitě jsou pak aktivní ikony, které umožňují jednoduchý přechod na interaktivní portál www.e-lili.cz.
Lišta nástrojů v elektronických verzích poskytuje nástroje, které nevyžadují žádné zvláštní počítačové dovednosti.
Pomocí nástrojů můžete např:

 • listovat v materiálech
 • přepínat dvoj- či jednostránkové zobrazení
 • psát a kreslit
 • označovat slova, věty či části cvičení
 • přidávat svůj vlastní text
 • zadávat poznámky
 • vkládat obrázky či odkazy
 • zvětšovat jednotlivé obrázky či ilustrace
 • zobrazovat jen požadovanou část stránky a ještě mnohem více…
 • při domácích přípravách na vyučování si snadno uložíte vlastní poznámky a komentáře přímo
  na dané místo učebního materiálu a poté je využijete při samotné výuce

Multimediální obsah v pracovních sešitech:

 • předností elektronických pracovních sešitů je i možnost okamžitého přechodu do interaktivního světa Lili a Viliho
 • pokud žáci řeší úlohy v pracovním sešitě, může učitel jediným kliknutím na ikonku zobrazit interaktivní obsah portálu
 • po rozkliknutí se Vám zobrazí cvičení či jiná aktivita k danému probíranému učivu
 • pro práci s elektronickou verzí či interaktivním portálem Vám stačí počítač s připojením
  na internet, dataprojektor či interaktivní tabule

Výrobce
Klett nakladatelství
Jazyk
čeština
Autor
Zuzana Maňourová, Dita Nastoupilová
Obsah
elektronická verze
Rok vydání
2013
Úroveň
1. třída