Literatura v souvislostech pro SŠ 1 /UČ + Čítanka /

Jiří Novotný, Ivo Černý, Daniel Jakubíček, Jaroslava Ježková, Jana Sladová, Eva Tomášková, Jaroslav Vala

Fraus
ISBN: 9788074890079

Celobarevná učebnice přináší pohled na literaturu z hlediska literárních i mimoliterárních souvislostí. Obsahuje základy literární historie, teorie a kritiky, kulturní a společenský přehled, informace o dobových skutečnostech, autorech a jejich tvorbě, poukazuje na žánrovou a tematickou pestrost....

Více o produktu ↓


Individuální kalkulace pro školy a instituce.

332 Kč

0 - 4 ks
332 Kč
5 a více ks
328 Kč

* Cena stanovená dodavatelem. Nejnižší cena za posledních 30 dní 332 Kč.

K odeslání do 3 pracovních dní.

Balíkovna za 59 Kč !

Související k produktu

Literatura v souvislostech pro SŠ 1 /UČ + Čítanka / : 9788074890079

332 Kč

Více o produktu

Celobarevná učebnice přináší pohled na literaturu z hlediska literárních i mimoliterárních souvislostí. Obsahuje základy literární historie, teorie a kritiky, kulturní a společenský přehled, informace o dobových skutečnostech, autorech a jejich tvorbě, poukazuje na žánrovou a tematickou pestrost. Čítanka ke stažení.

Učebnice

Celobarevná učebnice přináší pohled na literaturu z hlediska literárních i mimoliterárních souvislostí. Obsahuje základy literární historie, teorie a kritiky, kulturní a společenský přehled, informace o dobových skutečnostech, autorech a jejich tvorbě, poukazuje na žánrovou a tematickou pestrost.

Výkladová část je doprovázena bohatým poznámkovým aparátem (doplňující údaje, vysvětlivky, mezipředmětové vztahy, rozšiřující otázky a úkoly, studijní a čtenářské tipy, náměty na další práci) i ukázkami ze stěžejních děl. K přehlednosti přispívá grafická úprava se systémem orientačních piktogramů. Učebnice zachovává chronologickou linii s přesahy do jiných období. Je úzce propojena s elektronickou čítankou.

Ivo Černý, Daniel Jakubíček, Jaroslava Ježková, Jiří Novotný,
Jana Sladová, Eva Tomášková, Jaroslav Vala

Elektronická čítanka

Novinkou učebnicové řady je čítanka v elektronické podobě, která umožňuje rychlý přístup k informacím a především výběr ukázek, díky němuž se lze dokonale přizpůsobit rozličným potřebám studentů.
Vyhledávání textů se řídí kritérii zvolenými přímo uživatelem. Volbou textů se čítanka nesoustřeďuje pouze na problematiku akcentovanou učebnicí, ale obsahuje úryvky z děl všech literárních období. U většiny textů se nachází odkaz na komparativní ukázky. Záleží tedy na rozhodnutí každého pedagoga, zda dá přednost koncepci chronologické či tematické.
Nedílnou součástí čítanky jsou stručné informace o autorech a dílech i úryvky z kritik či z osobní korespondence. Čítanku doplňují zajímavosti, hudební a filmové ukázky, odkazy na internetové stránky i knižní publikace. Práci s touto aplikací zpříjemňuje atraktivní uživatelské prostředí a bohatý obrazový materiál.

Příručka učitele

Nezbytnou součást kompletu představuje příručka učitele. Formuluje výchovně-vzdělávací cíle, obsahuje návrhy analýzy textů, možné způsoby interpretace literárních textů a děl, další náměty pro práci studentů, řešení ke složitějším otázkám a úkolům, upozorňuje na mezipředmětové vztahy a problémová místa výkladu. Je doplněna návrhem časově tematického plánu.
Příručka učitele v tradiční tištěné podobě je určena pro práci s učebnicí. Je doplněna metodickou příručkou ve formě on-line podpory vztahující se k textům elektronické čítanky, kterou si můžete po registraci stáhnout ve formátu pdf pod následujícím odkazem.

Výrobce
Fraus
Jazyk
čeština
Autor
Jiří Novotný, Ivo Černý, Daniel Jakubíček, Jaroslava Ježková, Jana Sladová, Eva Tomášková, Jaroslav Vala
Obsah
kniha + čitanka ke stažení
Počet stran
220