Literatura v souvislostech pro SŠ 2 UČ

kolektiv autorů

Fraus
ISBN: 9788072389766

Celobarevná učebnice přináší pohled na literaturu z hlediska literárních i mimoliterárních souvislostí. Obsahuje základy literární historie, teorie a kritiky, kulturní a společenský přehled, informace o dobových skutečnostech, autorech a jejich tvorbě, poukazuje na žánrovou a tematickou pestrost....

Více o produktu ↓


Jste škola? Zašlete nám seznam učebnic na email pro individuální kalkulaci.

339 Kč

0 - 4 ks
339 Kč
5 a více ks
336 Kč

* Cena stanovená dodavatelem. Nejnižší cena za posledních 30 dní 339 Kč.

K odeslání do 3 pracovních dní.

Související k produktu

Literatura v souvislostech pro SŠ 2 UČ : 9788072389766

339 Kč

Více o produktu

Celobarevná učebnice přináší pohled na literaturu z hlediska literárních i mimoliterárních souvislostí. Obsahuje základy literární historie, teorie a kritiky, kulturní a společenský přehled, informace o dobových skutečnostech, autorech a jejich tvorbě, poukazuje na žánrovou a tematickou pestrost. - 2. díl Učebnice Celobarevná učebnice přináší pohled na literaturu z hlediska literárních i mimoliterárních souvislostí. Obsahuje základy literární historie, teorie a kritiky, kulturní a společenský přehled, informace o dobových skutečnostech, autorech a jejich tvorbě, poukazuje na žánrovou a tematickou pestrost. Výkladová část je doprovázena bohatým poznámkovým aparátem (doplňující údaje, vysvětlivky, mezipředmětové vztahy, motivační aktivity, rozšiřující otázky a úkoly, studijní a čtenářské tipy, náměty na další práci) i ukázkami ze stěžejních děl či odborné literatury. K přehlednosti přispívá grafická úprava se systémem orientačních piktogramů. Učebnice zachovává chronologickou linii s přesahy do jiných období. Je úzce propojena s elektronickou čítankou. Elektronická čítanka- zdarma ke stažení na www.flexilearn.cz Nezbytnou součástí učebnicové řady je čítanka v elektronické podobě. Umožňuje rychlý přístup k informacím a především výběr textů, díky němuž se lze dokonale přizpůsobit rozličným potřebám studentů. Vyhledávání textů se řídí kritérii zvolenými přímo uživatelem (rychlé vyhledávání zadáním klíčového slova nebo rozšířené vyhledávání např. podle národní literatury, literárních druhů, žánrů, období, mezipředmětových vztahů apod.). Volbou textů se čítanka soustřeďuje na problematiku akcentovanou učebnicí - česká i světová literatura 19. století (české národní obrození, romantismus, realismus, moderní umělecké směry). U většiny textů se nachází odkazy na komparativní ukázky z téhož období (L. N. Tolstoj - Anna Kareninová, G. Flaubert - Paní Bovaryová, H. Ibsen - Hedda Gablerová) i z dalších etap literárního vývoje (J. S. Machar - Zde by měly kvést růže, I. Olbracht - Žalář nejtemnější, J. Havlíček - Petrolejové lampy). Čítanka tak zahrnuje ukázky z děl napříč literárními obdobími, žánry i výrazovými formami. Pedagog může dát přednost koncepci chronologické (literatura 2. poloviny 19. století) i tematické (výrazné ženské postavy, mezilidské vztahy, nešťastná láska). Čítanka obsahuje podrobné informace o autorech a dílech včetně ukázek z kritik či biografií (A. Thibaudet, H. Troyat, F. X. Šalda, E. Krásnohorská) či z korespondence (K. Světlá - J. Neruda, P. Verlaine - A. Rimbaud). Čítanku doplňují zajímavosti (tipy na „literární" výlety, zajímavé knihy či filmy, citáty), hudební nahrávky (Bizetova Carmen u ukázky ze stejnojmenné novely, báseň Opilý koráb v přednesu Radovana Lukavského, soundtrack k Brabcově Svatební košili, autentický přednes studentů) a filmové ukázky (Podskalského Noc na Karlštejně, Polanského Oliver Twist) či webové odkazy (kompletní texty knih v originále, zvukové nahrávky děl v originále, filmové recenze, odkazy na stránky autorů, muzeí, galerií, architektonických památek aj.). Práci s touto aplikací zpříjemňuje atraktivní uživatelské prostředí a bohatý obrazový materiál (portréty autorů, reprodukce významných děl, knižní ilustrace, fotografie z filmů či divadelních představení, názorné obrázky k méně známým pojmům aj.).

Výrobce
Fraus
Jazyk
čeština
Autor
kolektiv autorů
Obsah
kniha
Rok vydání
2011
Počet stran
184