Macht Mit 1 Pracovní sešit

Jankásková, Dusilová, Schneider, Krüger

POLYGLOT
ISBN: 9788086195551

Macht mit! je moderní třídílná učebnice německého jazyka. Učebnice je určena pro výuku němčiny jako druhého cizího jazyka v 7.–9. (resp. 6.–9.) ročníku základních škol nebo v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií. - Pracovní sešit navazuje na učebnici pro žáka, obsahuje šest tematických...

Více o produktu ↓

151 Kč -11%

0 - 5 ks
151 Kč
6 - 29 ks
149 Kč
30 a více ks
148 Kč

Dodání na sklad do 7 pracovních dní.
Doba dodání se může změnit v závislosti na rychlosti dodání produktu nakladatelem!

Související k produktu

Macht Mit 1 Pracovní sešit : 9788086195551

151 Kč

Více o produktu

Macht mit! je moderní třídílná učebnice německého jazyka. Učebnice je určena pro výuku němčiny jako druhého cizího jazyka v 7.–9. (resp. 6.–9.) ročníku základních škol nebo v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií. - Pracovní sešit navazuje na učebnici pro žáka, obsahuje šest tematických okruhů, obsahuje přehled gramatického učiva a závěrečné portfolio.

Macht mit! - 1. díl

  • Macht mit! je moderní třídílná učebnice německého jazyka.
  • Učebnice je určena pro výuku němčiny jako druhého cizího jazyka v 7.–9. (resp. 6.–9.) ročníku základních škol nebo v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií.
  • Učebnice vede k rozvoji všech řečových dovedností – čtení a poslechu s porozuměním, ústního a písemného projevu.
  • Učivo odpovídá svým obsahem a rozsahem (180–200 hodin) požadavkům Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
  • Učebnice obsahuje šest tematických okruhů, každá lekce je rozvržena do deseti vyučovacích hodin.
  • První díl je uveden vstupním audioorálním kurzem.
  • Kniha pro učitele je současně metodickou příručkou, kromě žákovské učebnice obsahuje i vložené listy s metodickými náměty ke každé vyučovací hodině.
  • Vložený metodický list pro učitele obsahuje kromě návrhu práce ve vyučovací hodině i transkripci nahrávek a řešení cvičení.
  • Obsah učiva a jeho uspořádání, metody a formy práce umožňují dosažení referenční úrovně A1 podle SERR.

Výrobce
POLYGLOT
Jazyk
němčina
Autor
Jankásková, Dusilová, Schneider, Krüger
Obsah
pracovní sešit
Úroveň
A1

Často zakoupeno spolu s ↓