Matematika 2 pro ZŠ Pracovní učebnice 2.díl

Hejný M., Jirotková D., Slezáková-Kratochvílová J.

Fraus
ISBN: 9788072387694

Učebnice si vytkly za hlavní cíl poskytnout učiteli podněty k rozvíjení žákových intelektuálních i osobnostních schopností. V každém díle se nachází řada úloh, které si žádají vzájemnou spolupráci a komunikaci žáků, rozvíjejí dovednost řešit problém a schopnost rozhodovat.

Více o produktu ↓


Individuální kalkulace pro školy a instituce.

109 Kč

0 - 4 ks
109 Kč
5 a více ks
108 Kč

* Cena stanovená dodavatelem. Nejnižší cena za posledních 30 dní 109 Kč.

K odeslání do 3 pracovních dní.

Termín expedice může být delší v závislosti na rychlosti expedice dodavatele.

Související k produktu

Matematika 2 pro ZŠ Pracovní učebnice 2.díl : 9788072387694

109 Kč

Více o produktu

Učebnice si vytkly za hlavní cíl poskytnout učiteli podněty k rozvíjení žákových intelektuálních i osobnostních schopností. V každém díle se nachází řada úloh, které si žádají vzájemnou spolupráci a komunikaci žáků, rozvíjejí dovednost řešit problém a schopnost rozhodovat. Schválilo MŠMT

Učebnice si vytkly za hlavní cíl poskytnout učiteli podněty k rozvíjení žákových intelektuálních i osobnostních schopností. V každém díle se nachází řada úloh, které si žádají vzájemnou spolupráci a komunikaci žáků, rozvíjejí dovednost řešit problém a schopnost rozhodovat.

V učebnici naleznete stejně jako u 1. ročníku v levém záhlaví každé dvojstrany nadpis pro učitele, vpravo výstup z RVP. Na spodní liště jsou pokyny pro učitele, popř. pro rodiče, sloužící k vysvětlení jednotlivostí k daným cvičením.

Obsah 2.dílu:

Oblékáme krychli
Počítáme do 40 (Poznávání geometrie krychle)
Šaty pro krychli (Násobení jako opakované sčítání)
Počítáme do 50 (Náročnější forma evidence procesu)
Stavíme jeviště (Matematizace reálné situace)
Počítáme do 60 (Násobení jako opakované sčítání)
Násobíme šesti (Poznávání zákonitosti v náhodě)
Počítáme do 70 (Evidence tabulkou)
Hledáme více řešení (Rýsování a měření)
Počítáme do 80 (Závislosti a vztahy)
Tabulka násobilky - důležitá pomůcka (Třídění tvarů)
Počítáme do 90 (Poznávání pravidelnosti)
Procházíme výstavištěm (Propojení sčítání a násobení)
Hra na kapitány (Závislosti a vztahy)
Tabulka vzdáleností (Zdánlivý paradox o věku)
Počítáme do 100
Hrajeme Sovu (Grafi cký popis číselných vztahů)
Zjišťujeme délku jména (Poznávání obsahu obdélníku)
Počet sourozenců (Sběr statistických údajů)
Hledáme názvy osad (Slovní úlohy o penězích)
Hledáme více řešení (Geometrie v rovině)
Opakujeme (Opakované násobení)

Výrobce
Fraus
Jazyk
čeština
Autor
Hejný M., Jirotková D., Slezáková-Kratochvílová J.
Obsah
kniha
Počet stran
64