Matematika - Kladná a záporná čísla - pracovní sešit (6-25)

NOVÁ ŠKOLA, s.r.o
ISBN: 9788076000018

Nový dvoubarevný pracovní sešit z nové tematické řady matematiky pro 2. stupeň.

Více o produktu ↓

53 Kč -2%

0 - 5 ks
53 Kč
6 - 29 ks
52 Kč
30 a více ks
52 Kč

Dodání na sklad do 7 pracovních dní.
Doba dodání se může změnit v závislosti na rychlosti dodání produktu nakladatelem!

Související k produktu

Matematika - Kladná a záporná čísla - pracovní sešit (6-25) : 9788076000018

53 Kč

Více o produktu

Nový dvoubarevný pracovní sešit z nové tematické řady matematiky pro 2. stupeň.

Nový dvoubarevný pracovní sešit z nové tematické řady matematiky pro 2. stupeň.

Učivo matematiky celého 2. stupně není děleno klasicky do jednotlivých ročníků, ale je rozděleno tematicky do 16 učebnic. Náplň každé učebnice přesně vychází z RVP ZV.

Rozdělení látky do samostatných tematických celků vychází vstříc potřebám škol – je tak možné řadit látku individuálně podle ŠVP, který má škola zpracován. V tomto navrženém pořadí je počítáno se čtyřmi tématy pro každý ročník.

Každá kapitola je rozdělena do tří částí: Hlavní část obsahuje procvičovací úlohy s vynechaným místem k řešení. Některé úlohy jsou částečně vyřešeny a úkolem žáků je řešení dokončit. Pečlivě je dbáno na to, aby zvyšující se nároky na řešení dalších úloh byly postupné a pozvolné.

Druhou částí jsou procvičovací úlohy, kde jsou zařazeny ještě další úlohy podobné těm v první části, které mohou posloužit k individuálnímu přístupu učitele k žákům. Není třeba doplňovat dalšími sbírkami úloh.

Na závěr kapitoly jsou vždy zařazeny úlohy nadstandardní a zajímavé – jsou to jak úlohy, které mírně rozšiřují učivo, tak i úlohy skutečně zábavného nebo zajímavého charakteru. Mezi úlohami jsou i úlohy uzavřené. Pro vytvoření mezipředmětových vazeb je pracovní sešit zaměřen na vzdělávací oblast Člověk a příroda.

Sešit obsahuje klíč s řešením.

Galerie

Výrobce
NOVÁ ŠKOLA, s.r.o
Jazyk
čeština