Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Výrazy 1

J. Herman a kol.

Prometheus nakladatelství
ISBN: 9788071960133

Učebnice z monotematické řady učebnic matematiky pro víceletá gymnázia v plném rozsahu pokrývá základní učivo (je plně v souladu s RVP), poskytuje však i mnoho možností pro práci s talenty.

Více o produktu ↓

120 Kč -2%

0 - 5 ks
120 Kč
6 - 29 ks
119 Kč
30 a více ks
118 Kč

Dodání na sklad do 7 pracovních dní.
Doba dodání se může změnit v závislosti na rychlosti dodání produktu nakladatelem!

Související k produktu

Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Výrazy 1 : 9788071960133

120 Kč

Více o produktu

Učebnice z monotematické řady učebnic matematiky pro víceletá gymnázia v plném rozsahu pokrývá základní učivo (je plně v souladu s RVP), poskytuje však i mnoho možností pro práci s talenty.

Učebnice z monotematické řady učebnic matematiky pro víceletá gymnázia v plném rozsahu pokrývá základní učivo (je plně v souladu s RVP), poskytuje však i mnoho možností pro práci s talenty.

Schválilo MŠMT č.j. MSMT-9942/2014 dne 21. března 2014 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Matematika a její aplikace s dobou platnosti šest let.

OBSAH:
Úvod 
  1 Druhá mocnina 
  2 Druhá odmocnina 
Cvičení 1 
  3 Třetí mocnina 
  4 Třetí odmocnina 
Cvičení 2 
  5 Vyšší mocniny 
  6 Velká a malá čísla 
Cvičení 3 
  7 Mocniny v geometrii 
  8 Pythagorova věta 
Cvičení 4 
  9 Číselné výrazy 
Cvičení 5 
10 Výrazy s proměnnými 
11 Sčítání a odčítání mnohočlenů 
Cvičení 6 
12 Násobení mnohočlenů 
13 Dělení mnohočlenů jednočleny 
Cvičení 7 
14 Úlohy z matematické olympiády 
Cvičení 8 
15 Souhrnná cvičení 
Výsledky průběžných úkolů 
Výsledky cvičení 
Výsledky souhrnných cvičení 

Nakladatel
Prometheus nakladatelství
Jazyk
česky
Autor
J. Herman a kol.
Obsah
kniha
Počet stran
168