Matematika se Čtyřlístkem 2 pro ZŠ

Kozlová Marie, Pěchoučková Šárka, Rakoušová Alena

Fraus
ISBN: 9788072389834

Na začátku každé kapitoly naleznou žáci úvodní ilustraci či komiks s kamarády ze Čtyřlístku, který jim humorně přiblíží učivo kapitoly. Učebnice jsou přehledné, žáci se v nich snadno orientují. Obsahují množství numerických úkolů i slovních úloh základního i rozšiřujícího učiva, které vedou k...

Více o produktu ↓


Individuální kalkulace pro školy a instituce.

149 Kč

0 - 4 ks
149 Kč
5 a více ks
148 Kč

* Cena stanovená dodavatelem. Nejnižší cena za posledních 30 dní 149 Kč.

K odeslání do 7 pracovních dní.

Termín expedice může být delší v závislosti na rychlosti expedice dodavatele.

Související k produktu

Matematika se Čtyřlístkem 2 pro ZŠ : 9788072389834

149 Kč

Více o produktu

Na začátku každé kapitoly naleznou žáci úvodní ilustraci či komiks s kamarády ze Čtyřlístku, který jim humorně přiblíží učivo kapitoly. Učebnice jsou přehledné, žáci se v nich snadno orientují. Obsahují množství numerických úkolů i slovních úloh základního i rozšiřujícího učiva, které vedou k naplňování vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Učebnici a pracovní sešity připravujeme na červen, příručku učitele na září tohoto roku. Na začátku každé kapitoly naleznou žáci úvodní ilustraci či komiks s kamarády ze Čtyřlístku, který jim humorně přiblíží učivo kapitoly. Učebnice jsou přehledné, žáci se v nich snadno orientují. Obsahují množství numerických úkolů i slovních úloh základního i rozšiřujícího učiva, které vedou k naplňování vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Obměna tradiční matematiky je ve 2. ročníku pojata integrovaně s ostatními předměty. Geometrické učivo je zařazeno v zadní části učebnice, aby bylo možné jej vždy přehledně zopakovat.

Obsah učebnice:

Co už umím z 1. třídy
Přijela pouť
Porovnávání čísel
Sčítání a odčítání do 20
O kolik více? O kolik méně?
Nerovnice
Počítání se závorkami
Sčítání s přechodem přes desítku
Odčítání s přechodem přes desítku
Počítání do 100
Rozklad dvojciferného čísla
Sčítání a odčítání do 100; Sčítání desítek
Odčítání desítek
Zaokrouhlování
Sčítání bez přechodu desítek
Odčítání bez přechodu desítek
Sčítání dvojciferných čísel
Odčítání dvojciferných čísel
Sčítání s přechodem desítek
Odčítání s přechodem desítek
Násobení do 20
Záměna činitelů
Násobení nulou
Dělení do 20
Dělení nuly/ nedělení nuly
Násobení a dělení čísly 2 a 4
Násobení a dělení čísly 5 a 10
Násobení a dělení čísly 3 a 6
Násobení a dělení číslem 7
Násobení a dělení číslem 8
Násobení a dělení číslem 9
Opakování
Geometrické útvary
Rovné, lomené a křivé čáry
Bod
Úsečka
Porovnávání úsečky; Střed úsečky
Jednotky délky; Délka úsečky

Výrobce
Fraus
Jazyk
čeština
Autor
Kozlová Marie, Pěchoučková Šárka, Rakoušová Alena
Obsah
kniha
Rok vydání
srpen 2012