Matematika se Čtyřlístkem 3 pro ZŠ UČ

Kozlová Marie, Pěchoučková Šárka, Rakoušová Alena

Fraus
ISBN: 9788072385812

Na začátku každé kapitoly naleznou žáci úvodní ilustraci či komiks s kamarády ze Čtyřlístku, který jim humorně přiblíží učivo kapitoly. Učebnice jsou přehledné, žáci se v nich snadno orientují. Obsahují množství numerických úkolů i slovních úloh základního i rozšiřujícího učiva, které vedou k...

Více o produktu ↓


Individuální kalkulace pro školy a instituce.

149 Kč

0 - 4 ks
149 Kč
5 a více ks
148 Kč

* Cena stanovená dodavatelem. Nejnižší cena za posledních 30 dní 149 Kč.

K odeslání do 7 pracovních dní.

Termín expedice může být delší v závislosti na rychlosti expedice dodavatele.

Související k produktu

Matematika se Čtyřlístkem 3 pro ZŠ UČ : 9788072385812

149 Kč

Více o produktu

Na začátku každé kapitoly naleznou žáci úvodní ilustraci či komiks s kamarády ze Čtyřlístku, který jim humorně přiblíží učivo kapitoly. Učebnice jsou přehledné, žáci se v nich snadno orientují. Obsahují množství numerických úkolů i slovních úloh základního i rozšiřujícího učiva, které vedou k naplňování vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Schválilo MŠMT Na začátku každé kapitoly naleznou žáci úvodní ilustraci či komiks s kamarády ze Čtyřlístku, který jim humorně přiblíží učivo kapitoly. Učebnice jsou přehledné, žáci se v nich snadno orientují. Obsahují množství numerických úkolů i slovních úloh základního i rozšiřujícího učiva, které vedou k naplňování vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Obměna tradiční matematiky je ve 3. ročníku pojata integrovaně s ostatními předměty. Geometrické učivo je zařazeno v zadní části učebnice, aby bylo možné jej vždy přehledně zopakovat.

Obsah učebnice Matematika se Čtyřlístkem 3 přehled učiva:
Opakování
Násobení a dělení čísly 6 - 10
Zaokrouhlování na desítky
Sudé a liché číslo
Sčítání a odčítání dvojciferných čísel
Dělení se zbytkem
Násobení a dělení mimo obor násobilek do 100
Přirozená čísla v oboru do 1 000
Pamětné sčítání a odčítání trojciferných čísel
Jednotky délky, hmotnosti a objemu
Písemné sčítání trojciferných čísel
Písemné odčítání trojciferných čísel
Násobení a dělení mimo obor násobilek do 1 000
Násobení dvojciferných čísel jednociferným číslem zpaměti
Orientace v čase
Opakování
Integrované slovní úlohy
Přímka
Vzájemná poloha dvou přímek (různoběžky)
Rovnoběžky
Polopřímka
Úsečka
Základní jednotka délky
Přenášení úseček
Rozšiřující učivo
Grafický součet a rozdíl úseček
Geometrické útvary (prostorové, rovinné)

Výrobce
Fraus
Jazyk
čeština
Autor
Kozlová Marie, Pěchoučková Šárka, Rakoušová Alena
Obsah
kniha
Rok vydání
červenec 2013
Počet stran
112