Mittelpunkt C1/2. 2 CD zum Lehr- und Arbeitsbuch /Lektionen 7-12/

KÖHL-KUHN, R. - DANIELS, A. - ESTERMANN, Ch.

Klett nakladatelství
ISBN: 9783126766678

Dvoudílná učebnice němčiny pro studenty na pokročilejší úrovni je vhodná k přípravě na zkoušku Goethe Zertifikat C1 nebo zkoušku telc Deutsch C1. - 2 poslechová CD k učebnici s pracovnim sešitem, 2. část (lekce 7-12)

Více o produktu ↓


Individuální kalkulace pro školy a instituce.

459 Kč * 539 Kč
-15%

0 - 4 ks
459 Kč
5 a více ks
454 Kč

* Cena stanovená dodavatelem. Nejnižší cena za posledních 30 dní 459 Kč.

Skladem

Související k produktu

Mittelpunkt C1/2. 2 CD zum Lehr- und Arbeitsbuch /Lektionen 7-12/ : 9783126766678

459 Kč

Více o produktu

Dvoudílná učebnice němčiny pro studenty na pokročilejší úrovni je vhodná k přípravě na zkoušku Goethe Zertifikat C1 nebo zkoušku telc Deutsch C1. - 2 poslechová CD k učebnici s pracovnim sešitem, 2. část (lekce 7-12)

Učebnice vytvořená přesně dle požadavků úrovní Společného evropského referenčního rámce, pomocí níž se studující dokáží připravit na novou zkoušku Goethe-Zertifikat B2, resp. C1, popřípadě na další odvozené zkoušky typu telc B2, telc C1, DSH či TestDaF.

* Kniha obsahuje 12 lekcí po 12 stranách. V případě nákupu knihy v půlených knihách obsahují půlené 
  knihy veškerý materiál celých svazků, pouze v polovičním rozsahu 6 lekcí.
* V úvodu každé lekce jsou zobrazeny cíle každé lekce.
* Každá z 12 lekcí učebnice se věnuje jednomu tématu (Reisen, Arbeit, Gefühle, Arbeiten international...),
   jsou ale prezentována velmi pestře a různorodě. Výběr témat odovídá očekávaných znalostem kandidátů
   těchto zkoušek.
* Každá dvojstrana v lekci tvoří uzavřenou učební jednotku, ve které jsou cíleně procvičovány jednotlivé
   dovednosti. Takovéto členění napomáhá motivaci studujících, ale i plánování výuky učitelem.
* Učebnici uzavírá Přehled gramatiky k osvěžení probraných gramatických pravidel.
* Typové úlohy zkoušky jsou také v knize obsaženy a přehledně označeny.
* Učebnice Vás připraví ke zkoušce velmi kvalitně, jsou však náročnější a určené především
   pro akademické studenty.
* Cvičení a úkoly v knize podporují komunikativní vedení výuky.
* V pracovní sešitě je řada doplňkových cvičení a modelový test pro zkoušku Goethe Zertifikat B2, ale také
   transkripce poslechových textů a řešení úkolů.
* CD vložené do pracovního sešitu obsahuje pro zkoušku koncipovaná poslechová cvičení.
* Jako doplněk učebnice a pracovního sešitu lze doporučit Grammatiktrainer B2 a C1 pro lepší zvládnutí
   gramatický jevů, resp. specizalizované cvičebnice na jednotlivé dovednosti (poslech, psaní, čtení atp.).
* Doplněk Redemittelsamlung B2/C1 je přehledná sbírka základních obratů a frází na úrovni B2 až C1, které
   vám pomohou lépe formulovat vaše myšlenky.
* Ve výuce lze také využít CD-ROM pro interaktivní tabule.

Výrobce
Klett nakladatelství
Jazyk
němčina
Autor
KÖHL-KUHN, R. - DANIELS, A. - ESTERMANN, Ch.
Obsah
Audio CD
Rok vydání
2008
Úroveň
C1