New Headway Intermediate (4th Edition) TEACHER´S BOOK WITH TEACHER´S RESOURCE DISC

Liz and John Soars

Oxford University Press
ISBN: 9780194768771

Série učebnic, která kombinuje tradiční metody s moderními technikami výuky. Čtvrté vydání oblíbeného kurzu New Headway obsahuje 100% nových textů a nahrávek, nové příklady prezentace gramatiky. - metodická příručka s CD-ROMem, který obsahuje editovatelné testy, přepisy poslechů, slovníčky a...

Více o produktu ↓


Individuální kalkulace pro školy a instituce.

666 Kč * 757 Kč
-12%

0 - 4 ks
666 Kč
5 a více ks
659 Kč

* Cena stanovená dodavatelem. Nejnižší cena za posledních 30 dní 666 Kč.

K odeslání do 7 pracovních dní.

Termín expedice může být delší v závislosti na rychlosti expedice dodavatele.

Související k produktu

New Headway Intermediate (4th Edition) TEACHER´S BOOK WITH TEACHER´S RESOURCE DISC : 9780194768771

666 Kč

Více o produktu

Série učebnic, která kombinuje tradiční metody s moderními technikami výuky. Čtvrté vydání oblíbeného kurzu New Headway obsahuje 100% nových textů a nahrávek, nové příklady prezentace gramatiky. - metodická příručka s CD-ROMem, který obsahuje editovatelné testy, přepisy poslechů, slovníčky a další aktivity New Headway Fourth Edition
Liz a John Soars

Beginner - Advanced ( A1 - C1)

Světový bestseller – kurz, na který se můžete spolehnout. Dokonale vyvážený obsah – prověřená metodika – digitální podpora nové generace.

• důkladně propracovaná gramatika a jednotlivé jazykové dovednosti
• kompletní podpora pro učitele – v tištěné podobě, na CD-ROMu, online
• učebnice siTutor DVD-ROMem – více na str. 31
• pracovní sešit siChecker CD-ROMem – více na str. 31
• učitelská příručka s Teacher’sResource Disc (editovatelné testy, přepisy poslechů, slovníčky a další aktivity)
• iTools nové generace na interaktivní tabuli – více na str. 31
• NEW New Headway Fourth Edition Video (Beginner až Intermediate) nyní k dispozici také jako samostatný
  komponent naDVD včetně pracovních listů

Fourth Edition Package
• aktuální moderní obsah učebnice i pracovního sešitu
• online, mobilní a digitální komponenty pro samostudium a sebehodnocení
• digitální materiály pro interaktivní výuku
• editovatelné materiály a zdroje pro učitele
• zcela nové video s krátkými dokumentárními filmy a aktivitami (pro studenty k dispozici také na iTutor
  DVD‑ROMu, pro učitele na iTools), pracovními listy a metodickým průvodcem pro učitele
• učebnice Elementary, Pre‑Intermediate a Intermediate k dispozici s anglicko-českým slovníčkem
  a dalšími českými komponenty (gramatika v češtině, více funkčního jazyka a slovní zásoby, rady a příprava
  k maturitě)

Digital Learning Solutions iTutor – ideal for self-study
Interaktivní DVD-ROM (součástí učebnice), spolehlivý společník pro domácí samostudium a opakování
• kmenový materiál z každé lekce s Home Study Practice umožní dohnat zameškané učivo nebo procvičit
  právě probíranou látku
• okamžitá zpětná vazba a automatické opravy
• audionahrávky textů, poslechových cvičení, slovní zásoby a sekce Everyday English z učebnice
• Grammar Tutor – mluvený průvodce gramatikou, vysvětlení mluvnice, možnost zlepšit si výslovnost
• slovníček s audionahrávkami jednotlivých slov dané lekce (lze vytisknout)
• zcela nové video s interaktivními cvičeními

Digital Teaching Resources iTools
Nová generace iTools – nové pojetí interaktivní výuky ve třídě.
Komplexní podpora výuky a plná funkčnost nejen při práci na interaktivní tabuli, ale také při použití dataprojektoru.
• kompletní obsah učebnice apracovního sešitu ve velkém rozlišení
• veškeré audio- a videonahrávky (s pracovními listy) integrované na příslušných stránkách
• možnost zobrazení přepisu nahrávek a titulků uvidea
• hry a aktivity na procvičení všech jazykových dovedností
• aktivity na výslovnost a slovní zásobu
• kvízy na konci každé lekce
• přehled mluvnice a editovatelné prezentace gramatiky v programu PowerPoint®
• vestavěné nástroje – zoom, zvýrazňovač, barvy, poznámky, reflektor a další

iChecker – ideal for self-assessment
CD-ROM (součástí pracovního sešitu), ideální pomocník pro monitorování pokroků ve studiu a sebehodnocení
• audionahrávky k pracovnímu sešitu – individuální rozvoj poslechových dovedností
• testy na gramatiku, slovní zásobu a funkční jazyk každé lekce
• systematické sledování vlastních pokroků ve studiu
• funkce automatických oprav a okamžité zpětné vazby
• odkazy na online testování a Headway Student’s Website
• na www.oxfordenglishtesting.com speciální příprava na zkouškové dovednosti

Online Skills Practice ( připravujeme)
• Online procvičování jazykových dovedností – extra Reading, Listening, Writing a Speaking ke každé lekci
   z učebnice

Teacher’s Resource Disc
• součástí metodické příručky
• množství doplňkových materiálů jako např. editovatelné a kopírovatelné aktivity na komunikaci a
  konverzaci, testy k jednotlivým lekcím, cvičení na gramatiku, slovníček a přepisy nahrávek

Webové stránky
Teacher’s Site www.oup.com/elt/teacher/headway
• aplikace pro vytváření křížovek
• aktivity na úvod hodiny, doplňková cvičení, texty
• průvodce Evropským referenčním rámcem pro jazyky
Student’s Site www.oup.com/elt/headway
Pro každou úroveň učebnice až 16 hodin materiálů k procvičování
• hry, cvičení na gramatiku, slovní zásobu a sekce Everyday English
• aplikace pro vytváření testů

Výrobce
Oxford University Press
Jazyk
angličtina
Autor
Liz and John Soars
Obsah
paperback + CD-ROM
Rok vydání
2009
Úroveň
B1+ - Intermediate