New Inside Out Elementary Student´s Book + CD-ROM + eBook

Kay, S et al

Macmillan
ISBN: 9781786327321

Nové vydání učebnice Inside Out přináší nové materiály (texty, nahrávky, témata), avšak zachovává si hlavní vlastnosti původního vydání, které byly u učitelů i studentů tak oblíbené - personalised speaking tasks a anecdotes. Hlavní koncept zůstává stejný - umožnit studentům dosáhnout co...

Více o produktu ↓


Jste škola? Zašlete nám seznam učebnic na email pro individuální kalkulaci.

714 Kč * 840 Kč
-15%

0 - 4 ks
714 Kč
5 a více ks
707 Kč

* Cena stanovená dodavatelem. Nejnižší cena za posledních 30 dní 714 Kč.

K odeslání do 3 pracovních dní.

Související k produktu

New Inside Out Elementary Student´s Book + CD-ROM + eBook : 9781786327321

714 Kč

Více o produktu

Nové vydání učebnice Inside Out přináší nové materiály (texty, nahrávky, témata), avšak zachovává si hlavní vlastnosti původního vydání, které byly u učitelů i studentů tak oblíbené - personalised speaking tasks a anecdotes. Hlavní koncept zůstává stejný - umožnit studentům dosáhnout co nejlepších výsledků v dovednosti, které si cení nejvíce - v mluvení a konverzaci. - učebnice s CD-ROMEM a eBookem.

New Inside Out je reakcí na připomínky a náměty tisíců studentů a učitelů, kteří používají Inside Out a zúčastnili se výzkumu vedeného nakladatelstvím Macmillan. Nové vydání učebnice Inside Out přináší nové materiály (texty, nahrávky, témata), avšak zachovává si hlavní vlastnosti původního vydání, které byly u učitelů i studentů tak oblíbené - personalised speaking tasks a anecdotes.

Hlavní koncept zůstává stejný - umožnit studentům dosáhnout co nejlepších výsledků v dovednosti, kterou si cení nejvíce - v mluvení a konverzaci.

Novinky
New Inside Out obsahuje tyto nové prvky:

jasně označené oddíly v učebnici (Reading, Grammar, Pronunciation, Vocabulary apod.)
Useful phrases - oddíly s praktickými obraty, které studenti mohou ihned využít
CD-ROM - každá učebnice nyní obsahuje výukový CD-ROM určený k samostudiu nebo při práci v počítačové učebně
DVD - videoprogram na DVD doplňující témata ve Student's Book
Teacher's Book obsahuje kopírovatelné materiály (Resource Pack)
New Inside Out nyní obsahuje oddíly Grammar, které ještě více pomáhají učiteli při výuce gramatiky, studenti si ji mohou procvičit ještě více v oddílech Grammar Extra na konci učebnice
oddíly Vocabulary Extra na konci každé lekce procvičují a opakují osvojenou slovní zásobu

Personalizace New Inside Out zachovává oba typy personalizovaných aktivit - personalized task a anecdote.
Personalized tasks - jsou to úkoly, které se zaměřují na vlastní zkušenosti a prožitky studentů, což jim umožňuje používat angličtinu k smysluplné komunikaci. Blízké téma jim umožňuje soustředit se na jazyk, který používají, protože nejsou nuceni si vymýšlet informace. Inside Out je využívá při rozvíjení všech dovedností - mluvení, poslechu, čtení, psaní i při výuce gramatiky. Anecdote - patří k nejoblíbenějším aktivitám v Inside Out. Rozvíjejí u studentů schopnost mluvit anglicky po delší dobu tím, že vyprávějí příběh v angličtině, který sami zažili nebo o kterém slyšeli. Opět si tedy nemusejí vymýšlet informace, které budou sdělovat, pouze se mohou soustředit na jazyk, který chtějí použít. Stejný příběh vyprávějí opakovaně, což vede k viditelnému zlepšení plynulosti, komplexnosti jazyka i gramatické správnosti.

Výrobce
Macmillan
Jazyk
Angličtina
Autor
Kay, S et al
Obsah
kniha + CD-ROM + eBook
Rok vydání
2017
Úroveň
A2 - Elementary