NEW OPPORTUNITIES Beginner Class Audio CD

Harris Michael, Mower David, Sikorzyńska Anna

Pearson
ISBN: 9781405831956

poslechové CD k moderní učebnici vydané přímo pro věkovou skupinu středoškoláků ( úroveň A1 - Beginner)

Více o produktu ↓


Individuální kalkulace pro školy a instituce.

690 Kč * 783 Kč
-12%

* Cena stanovená dodavatelem. Nejnižší cena za posledních 30 dní 690 Kč.

K odeslání do 14 pracovních dní.

Související k produktu

NEW OPPORTUNITIES Beginner Class Audio CD : 9781405831956

690 Kč

Více o produktu

poslechové CD k moderní učebnici vydané přímo pro věkovou skupinu středoškoláků ( úroveň A1 - Beginner)

New Opportunities jsou moderní učebnice vydané přímo pro věkovou skupinu středoškoláků a zajišťují komplexní přípravu k úspěšnému složení maturity. Cvičení a úkoly jsou v maturitních formátech a jsou vhodné pro obě části nové maturitní zkoušky. České pracovní sešity v sadě s CD-ROMem pro úrovně Elementary a Pre-Intermediate. 
Hodinová dotace 90-120 hodin/úroveň

 • Language Problem Solving - sekce k maturitnímu procvičování.
 • Moderní témata a živý jazyk podněcují komunikaci.
 • Sekce věnovaná správnému psaní - Writing Help
 • Can do statement na začátku každé lekce
 • Communication Workshops - rady pro správné mluvení, psaní
 • Culture/Literature Focus a důraz na mezipředmětové vztahy
 • Review Moduls po každé 2. lekci
 • Exam Zones - sekce pro maturitní přípravu (v pracovním sešitě)
 • Skills Conner v každé lekci systematicky procvičuje některou z dovedností určených k maturitě
 • Focus on Writing - doplňování textů
 • Module Diary - autonomie žáků

Podpora pro učitele

 • Přehledné plány a jasné pokyny na vedení hodin
 • Hotové kopírovatelné testy a materiály na Test Master CD-ROM
 • Dostatek komponentů – audio, DVD, CD-ROM, Reading audio
 • Pro úroveň Elementary a Pre-Intermediate možnost výběru českých nebo anglických pracovních sešitů dle schopností studentů
 • Podpora na www.pearsonlongman.com/newopportunities
 • Rychlá nápověda - informace o klíči, tapescriptech, jak použít CD ROM apod.

České materiály

Jak New Opportunities spolehlivě připraví na maturitu

 • Zkouškové strategie a dovednosti
  • Student´s Book - Reading Strategies, Listening Strategies, Speaking Strategies, Writing Strategies - naučí studenty vypořádat se s úkoly zaměřenými na jednotlivé jazykové dovednosti; Skills Corner v každém modulu s maturitními typy cvičení - true/false, multiple choice, matching, photo description, roleplay, short/long texts ; Review v maturitním formátu po každém druhém modulu
  • Language Powerbook - Exam Zone - praktický nácvik všech typů maturitních cvičení včetně užitečných typů a rad pro úspěšné složení maturity; CD-ROM - řešení pro mladou generaci, která upřednostňuje počítač před knihou
 • Poslech
  • Student´s Book - v každém modulu jsou speciální cvičení naListening - v rámci sekcí Skills Focus a Communications Workshops
  • Language Powerbook - cvičení na Listening využívají nahrávek z již probraných lekcí ve SB, ale úkoly jsou odlišné. Objevují se vSkills Corner a v Exam Zone, kde v rámečku TIP naleznete deailně vysvětlené strategie pro různé typy cvičení.
 • Čtení
  • Student´s Book
  • - dostatek materiálů na čtení včetně cvičení zaměřených speciálně na Reading a Reading Strategies v sekci Skills Focus. Delší texty s úkoly i v sekcích Grammar Focus, Culture Focus a Literature Focus. Kromě nácviku Reading skills slouží texty i jako prezentace gramatiky a také témat a reálií pro ústní část maturity.
  • Language Powerbook - cvičení na Reading v sekci Skills Corner a v Exam Zone, včetně detailního popisu strategií v rámečku TIP.
 • Jazyková kompetence
  • Student´s Book - Gramatika - Grammar Focus v každém modulu - studenti si sami odvodí pravidla a vyplní tabulku, kontrola podle Grammar Survey vzadu v učebnici. Prezentace gramatického jevu v kontextu a následné důkladné procvičení;Slovní zásoba - přehled klíčových slovíček k testům i cvičením plus samostatná prezentace látky zaměřené na Vocabulary s následným důkladným procvičením.
  • Language Powerbook - dostatek cvičení na gramtiku a slovní zásobu včetně cvičení na obměnu vět a slovotvorbu, a to jak v jednotlivých lekcích, jak v oddílu Exam Zone. Word Bank s klíčovými slovíčky k tématům a modulům.
 • Písemná práce
  • Student´s Book - Writing je nedílnou součástí sekceCommunication Workshops, tuto dovednost rozvíjí postupně, v souladu s jazykovými funkcemi. Sekce Writing Help seznamuje s různými typy písemností včetně užitečných frází a vzorových textů.
  • Language Powerbook- cvičení Focus on writing v jednotlivých modulech a Writing včetně strategií (TIP) v Exam Zone - obsahuje krátké i dlouhé zadání.
 • Ústní zkouška
  • Student´s Book - velké množství textů s reáliemi i obecnými tématy, cílené rozvíjení Speaking Skills v sekci Communication Workshops, role plays pro práci ve dvojicích.


Výrobce
Pearson
Jazyk
Angličtina
Autor
Harris Michael, Mower David, Sikorzyńska Anna
Obsah
CD
Rok vydání
2006
Úroveň
A1 -Beginner