Nuevo Adónde? + Audio CD

Silvia Cortés Ramirez

ELI
ISBN: 9788853612663

Novinka ¿Adónde? přibližuje kulturu a společnost Španělska a španělsky mluvících zemí. Pro svou koncepci je velmi oblíbená. Nabízí aktualizované informace a události ze světa hudby, sportu, společnosti atd. Publikace je rovněž obohacena o činnosti a hry podporující přípravu na zkoušky...

Více o produktu ↓


Individuální kalkulace pro školy a instituce.

333 Kč

0 - 4 ks
333 Kč
5 a více ks
330 Kč

* Cena stanovená dodavatelem. Nejnižší cena za posledních 30 dní 333 Kč.

K odeslání do 28 pracovních dní.

Termín expedice může být delší v závislosti na rychlosti expedice dodavatele.

Související k produktu

Nuevo Adónde? + Audio CD : 9788853612663

333 Kč

Více o produktu

Novinka ¿Adónde? přibližuje kulturu a společnost Španělska a španělsky mluvících zemí. Pro svou koncepci je velmi oblíbená. Nabízí aktualizované informace a události ze světa hudby, sportu, společnosti atd. Publikace je rovněž obohacena o činnosti a hry podporující přípravu na zkoušky D.E.L.E. 1. - učebnice s poslechovým CD

Novinka ¿Adónde? přibližuje kulturu a společnost Španělska a španělsky mluvících zemí. Pro svou koncepci je velmi oblíbená. Nabízí aktualizované informace a události ze světa hudby, sportu, společnosti atd. Publikace je rovněž obohacena o činnosti a hry podporující přípravu na zkoušky D.E.L.E. 1. Zaujmou Vás: odlišnosti zvyků a tradic ve španělsky mluvících zemí, nové osobnosti kultury a sportu, nejaktuálnější postřehy a informace ze současného života, události spjaté se zajímavými místy a městy, témata věnovaná životu mladých lidí a jejich zájmům.

Nové vydání :
• Nová vnitřní struktura;
• CA-nová grafika;
• Více prostoru pro geografii a kulturu prostřednictvím mnoha aktivních tematických map;
• Větší pozornost věnována aktuálnímu dění, mládeži a kultuře;
• Nová prezentace tradic;
• Větší důraz na jazykové aspekty díky cvičení DELE 1.

učebnice:
je rozdělena na 20 samosprávných celků, které poskytují informace o španělských reáliích: od trendů v televizním vysílání, přes zajímavé informace o tradicích jako např. o královské rodině nebo španělské
kuchyni...

metodická příručka:
představuje několik nových funkcí - seznam užitečných webových stránek, jednoduchá cvičení online, nové aktivity pro práci ve třídě, fotokopie mapy Španělska rozdělenou na provincie, kopírovatelná cvičení, jazykové portfolio, správná řešení ke cvičením a transkripce poslechových textů

Audio CD:
CD trvá asi 30 minut. Představuje poslechový autentický materiál


novedades destacan:
• Nueva estructura interna gracias a la contemplación de argumentos de cultura general sobre España
  y los países hispanohablantes;
• Gráfi ca completamente nueva para facilitar la legibilidad y atraer al alumnado;
• Más espacio a la geografía y la cultura gracias a los numerosos mapas temáticos activos;
• Más atención a la actualidad social, juvenil y cultural;
• Nueva presentación de los argumentos tradicionales;
• Mayor atención al aspecto lingüístico gracias a los ejercicios DELE 1.
• Libro del estudiante, 144 páginas en color.
• CD para el alumno.
• Guía didctica, 48 páginas.

libro del estudiante
El libro del estudiante es ideal como soporte de cualquier curso. Dividido en 20 unidades autónomas, pretende proporcionar información sobre la realidad en español: desde las tendencias juveniles a las transmisiones televisivas. Al mismo tiempo, ofrece información nueva e interesante sobre los aspectos más tradicionales, como la familia real o la cocina y facilita el aprendizaje del idioma español, gracias a las
numerosas actividades didácticas.

Guía didactica
La guía didactica presenta varias novedades:
una lista razonada sobre páginas Web de gran utilidad, ejercicios sencillos para realizar en línea, nuevas actividades para la clase, mapas para fotocopiar de España divididos en provincias y un planisferio para repasar todo lo estudiado. Además, ejercicios para fotocopiar, Portafolio lingüístico, soluciones de los ejercicios y transcripción de los textos grabados.

El CD
El CD dura unos 30 minutos. Presenta la lectura de material extra, incluido material auténtico, y ofrece
numerosos ejercicios de escucha, comprensión y repaso

Výrobce
ELI
Jazyk
španělština
Autor
Silvia Cortés Ramirez
Obsah
kniha + CD
Počet stran
144 + 30´
Úroveň
A1 - A2