Sbírka úloh z matematiky pro přípravu k maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám na VŠ

J.Kubát

Prometheus nakladatelství
ISBN: 9788071962984

Sbírka úloh z matematiky pro přípravu k maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám. Sbírka je určena k závěrečnému předmaturitnímu opakování z matematiky a pro přípravu k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Obsahuje řešené příklady a neřešené úlohy obsahově sestavené do deseti tematických...

Více o produktu ↓


Jste škola? Zašlete nám seznam učebnic na email pro individuální kalkulaci.

326 Kč * 332 Kč
-2%

0 - 4 ks
326 Kč
5 a více ks
323 Kč

* Cena stanovená dodavatelem. Nejnižší cena za posledních 30 dní 326 Kč.

Skladem

Související k produktu

Sbírka úloh z matematiky pro přípravu k maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám na VŠ : 9788071962984

326 Kč

Více o produktu

Sbírka úloh z matematiky pro přípravu k maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám. Sbírka je určena k závěrečnému předmaturitnímu opakování z matematiky a pro přípravu k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Obsahuje řešené příklady a neřešené úlohy obsahově sestavené do deseti tematických celků. Každý tematický celek začíná shrnutím základních definic, vzorců, vět, vztahů a vlastností pojmů, které je nutné znát k řešení uvedených úloh.

Sbírka je určena k závěrečnému předmaturitnímu opakování z matematiky a pro přípravu k přijímacím zkouškám 
na vysoké školy. Obsahuje řešené příklady a neřešené úlohy obsahově sestavené do deseti tematických celků. Každý tematický celek začíná shrnutím základních definic, vzorců, vět, vztahů a vlastností pojmů, které je nutné znát k řešení uvedených úloh. 

V posledních letech se stále častěji v písemných přijímacích zkouškách na vysoké školy objevují tzv. uzavřené úlohy (úlohy s nabídnutou volbou z několika výsledků, přičemž právě jeden z nabídnutých výsledků je správný). Také písemná část nové maturitní zkoušky bude s největší pravděpodobností obsahovat uzavřené úlohy. Úlohy tohoto typu jsou zařazeny i do této sbírky. 

Pro studenty, kteří chtějí pokračovat ve studiu na některé vysoké škole, je určeno dvacet ukázek písemných přijímacích zkoušek z různých vysokých škol. Poskytnou jim základní informace o obtížnosti písemných přijímacích zkoušek 
z matematiky. Stručný výčet často se vyskytujících nedostatků ve znalostech studentů středních škol upozorní studenty na znalosti a dovednosti, které by si měli upevnit, popř. doplnit, aby se zbytečně nedopoušteli chyb. 

Užitečnost sbírky ocení jistě středoškolští studenti i jejich učitelé. 

OBSAH:
I. Některé nedostatky ve znalostech studentů, které se vyskytují 
   v průběhu jejich studia na střední škole a u přijímacích zkoušek 
   na vysokých školách 
II. Středoškolská matematika 
  1 Reálná čísla, mocniny, odmocniny, výrazy 
  2 Lineární, kvadratické, racionální a iracionální funkce, rovnice 
    a nerovnice 
  3 Exponencionální a logaritmické funkce, rovnice a nerovnice 
  4 Goniometrické funkce, rovnice a nerovnice 
  5 Posloupnosti a řady 
  6 Analytická geometrie v rovině a v prostoru 
  7 Komplexní čísla, kombinatorika, binomická věta, binomické rovnice 
  8 Geometrie v rovině a v prostoru 
  9 Diferenciální a integrální počet 
10 Pravděpodobnost 
III. Uzavřené úlohy (úlohy s volbou výsledku) 
IV. Ukázky zadání písemných zkoušek z matematiky v přijímacím řízení na vysoké školy 

Výrobce
Prometheus nakladatelství
Jazyk
česky
Autor
J.Kubát
Obsah
kniha
Počet stran
420