Super! 1 – tschechische Ausgabe

Anta Kursiša, Carmen Cristache, Sara Vicente, Lina Pilypaitytė, Birgit Kirchner, Erna Szakály

Hueber Verlag
ISBN: 9783190010639

Učebnice a pracovní sešit s kódem k interaktivní verzi. Němčina jako druhý cizí jazyk

Více o produktu ↓


Individuální kalkulace pro školy a instituce.

Materiály zdarma pro učitele od Hueber Verlag

510 Kč * 580 Kč
-12%

0 - 4 ks
510 Kč
5 a více ks
505 Kč

* Cena stanovená dodavatelem. Nejnižší cena za posledních 30 dní 510 Kč.

K odeslání do 7 pracovních dní.

Termín expedice může být delší v závislosti na rychlosti expedice dodavatele.

Související k produktu

Super! 1 – tschechische Ausgabe : 9783190010639

510 Kč

Více o produktu

Učebnice a pracovní sešit s kódem k interaktivní verzi. Němčina jako druhý cizí jazyk

Super!
• Učebnicová řada Super! je určena studentům středních škol a žákům víceletých gymnázií a vede ve třech dílech na úroveň B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
• Koncepce učebnice se soustředí na žáka z českého prostředí (v pojetí gramatiky, slovní zásoby, fonetiky i reálií). Učebnice vychází ze znalostí a zkušeností, které žáci získali ve vyučová- ní prvního cizího jazyka a češtiny.
• Učebnice má integrovaný pracovní sešit.
• Na vloženém CD jsou nahrávky k fonetickým cvičením a k tré- ninku dovedností (poslech).
• Každý díl obsahuje 15 lekcí rozdělených do 5 modulů.

Super! nabízí:
• atraktivní témata a texty pro mládež
• přehlednou gramatiku s českými komentáři, která je systematicky vystavěná ve třech stupních:
   – gramatická okénka nově probíraných jevů v průběhu lekce
   – gramatické shrnutí učiva na konci lekce
   – souhrnný přehled gramatiky v závěru učebnice
• na začátku každého modulu vstupní stranu s obrazovým materiálem a cvičeními k rozmluvení
  (od začátku průběžná příprava na ústní zkoušky – popis obrázku)
• v prvním modulu úvod do výslovnosti a pravopisu německého jazyka, v němž se žáci postupně seznamují
  s novými hláskami a odlišným psaním hlásek, které již znají z češtiny
• na začátku každého modulu vstupní stranu s obrazovým materiálem a cvičeními k rozmluvení
• pestrou nabídku fonetických cvičení s důrazem na kontrastivní přístup, nahrávky na vloženém CD
• v závěru každé lekce shrnující cvičení s klíčem ke gramatickým jevům a komunikačním prostředkům
   (klíč a kontrolní nahrávky na www.hueber.cz)
• trénink řečových dovedností a systematickou přípravu na novou maturitu
• na konci modulu zajímavosti a projekty zaměřené na české, německé a rakouské reálie na pozadí společného kulturního a historického kontextu
• nové prvky v mezipředmětových vztazích, např. propojení fonetických cvičení s geografií německy mluvících  
  zemí
• k rozmluvení žáků audiorální cvičení, které slouží automatizaci probraných komunikačních prostředků
• německo-český slovníček podle lekcí, rozdělený vždy do dvou částí na produktivní (aktivní)a receptivní
  (pasivní) slovní zásobu
• testy a sebeevaluaci podle požadavků SERR
• doplňkové materiály a online-cvičení na www.hueber.cz.

1. díl učebnice obsahuje následující moduly:
    1. Deutsch ist leicht!
    2. Hobbys und Schule
    3. Freizeit und Ferien
    4. Essen, Einkaufen und Gesundheit
    5. Zu Hause und auf Reisen

Výrobce
Hueber Verlag
Jazyk
němčina
Autor
Anta Kursiša, Carmen Cristache, Sara Vicente, Lina Pilypaitytė, Birgit Kirchner, Erna Szakály
Obsah
kniha + CD
Rok vydání
2014
Počet stran
240
Úroveň
A1