Super! 3 CD zum KB Tschechisch

Hueber Verlag
ISBN: 9783190410651

Učebnicová řada Super! je určena studentům středních škol a žákům víceletých gymnázií a vede ve třech dílech na úroveň B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. - poslechové CD k českému vydání učebnice

Více o produktu ↓


Jste škola? Zašlete nám seznam učebnic na email pro individuální kalkulaci.

673 Kč * 765 Kč
-12%

0 - 4 ks
673 Kč
5 a více ks
666 Kč

* Cena stanovená dodavatelem. Nejnižší cena za posledních 30 dní 673 Kč.

K odeslání do 14 pracovních dní.

Související k produktu

Super! 3 CD zum KB Tschechisch : 9783190410651

673 Kč

Více o produktu

OBECNÉ UPOZORNĚNÍ U některých učebnic, pracovních sešitů vydávaných s CD-ROM, DVD nakladatelství Hueber Verlag jsou aktuálně tyto komponenty nahrazovány modernější verzí audio a video poslechů ke stažení. Tyto poslechy si můžete jednoduše přehrát na telefonu i v počítači! Tak jak nám nakladatelé posílají nová vydání aktualizujeme i naše popisky a názvy.

Učebnicová řada Super! je určena studentům středních škol a žákům víceletých gymnázií a vede ve třech dílech na úroveň B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. - poslechové CD k českému vydání učebnice

Poslechové CD k českému vydání učebnice. Učebnice Super! je určená pro žáky středních škol a víceletých gymnázií, kteří se učí němčinu jako druhý jazyk.

Super!

Učebnicová řada Super! je určena studentům středních škol a žákům víceletých gymnázií a vede ve třech dílech na úroveň B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

 • Má schvalovací doložku ministerstva školství.Koncepce učebnice se soustředí na žáka z českého prostředí (v pojetí gramatiky, slovní zásoby, fonetiky i reálií).
 • Učebnice vychází ze znalostí a zkušeností, které žáci získali ve vyučování prvního cizího jazyka a češtiny.
 • Učebnice má integrovaný pracovní sešit. Na vloženém CD jsou nahrávky k fonetickým cvičením a k tréninku dovedností (poslech).
 • Každý díl obsahuje 15 lekcí rozdělených do 5 modulů.

Super! nabízí:

 • atraktivní témata a texty pro mládež
 • přehlednou gramatiku s českými komentáři, která je systematicky vystavěná ve třech stupních:
  • gramatická okénka nově probíraných jevů v průběhu lekce
  • gramatické shrnutí učiva na konci lekce
  • souhrnný přehled gramatiky v závěru učebnice
 • na začátku každého modulu vstupní stranu s obrazovým materiálem a cvičeními k rozmluvení (od začátku průběžná příprava na ústní zkoušky – popis obrázku)
 • v prvním modulu úvod do výslovnosti a pravopisu německého jazyka, v němž se žáci postupně seznamují s novými hláskami a odlišným psaním hlásek, které již znají z češtiny
 • pestrou nabídku fonetických cvičení s důrazem na kontrastivní přístup, nahrávky na vloženém CD
 • v závěru každé lekce shrnující cvičení s klíčem ke gramatickým jevům a komunikačním prostředkům (klíč a kontrolní nahrávky na www.hueber.cz)
 • trénink řečových dovedností a systematickou přípravu na novou maturitu
 • na konci modulu zajímavosti a projekty zaměřené na české, německé a rakouské reálie na pozadí společného kulturního a historického kontextu
 • nové prvky v mezipředmětových vztazích, např. propojení fonetických cvičení s geografií německy mluvících zemí
 • k rozmluvení žáků audioorální cvičení, které slouží automatizaci probraných komunikačních prostředků
 • německo-český slovníček podle lekcí, rozdělený vždy do dvou částí na produktivní (aktivní) a receptivní (pasivní) slovní zásobu
 • testy a sebeevaluaci podle požadavků SERR
 • doplňkové materiály a online-cvičení na www.hueber.cz

 

Super! - Ausgabe Tschechien

Das neue Lehrwerk für Mittelschulen in Tschechien führt in drei Bänden zum Niveau B1 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens und berücksichtigt die Anforderungen des neuen tschechischen Abiturs.

SUPER! bietet:

- attraktive Themen und Texte für Jugendliche

- eine systematische Vorbereitung auf das neue Abitur

- in jeder Lektion Grammatikerklärungen in der Muttersprache, in jedem Band eine Grammatikübersicht

- zum Abschluss jeder Lektion Kontrollübungen zur Grammatik und zu Redemitteln mit einem Lösungsschlüssel im Lehrwerkservice

- interessante Texte und Projekte zur deutschen, österreichischen und tschechischen Landeskunde

- eine Vielfalt an Phonetikübungen mit kontrastiven Tipps für tschechische SchülerInnen

- Selbstkontrolle und Tests im Arbeitsbuch

- in jedem Modul ein Fertigkeitentraining

- Zusatzmaterialien und Online-Übungen im Lehrwerkservice

Galerie

Výrobce
Hueber Verlag