Počet titulů: 38

Informace o kategorii

Nová edice řady učebnic Cutting Edge – přináší nové texty, cvičení a témata a zachovává to, co je na původní edici tak oceňované – důkladný sylabus a komunikativní přístup, pro který jej používají na celém světě miliony učitelů. Učebnice je vhodná především pro VOŠ, VŠ a JŠ.

Úrovně: Starter – Advanced
Věková úroveň: pomaturitní studium, dospělí
Počet hodin: 90 – 120 hodin
Počet lekcí:  Starter 12, Elementary, Pre-Interm.Intermediate 15, Upper-Intermediate 12, Advanced 10

KOMPONENTY:

•    Students´Book+ Interaktivní CD Rom
•    Class Audio CD
•    Workbook
•    Students´CDs
•    Teacher´s Resource Book + Test Master CD Rom
•    Tests
•    Videos + Video Activity Book
•    New Cutting Edge Digital
•    Mini Dictionary

VÝHODY NEW CUTTING EDGE:
Delší lekce vhodné pro kurzy s vyšší hodinovou dotací. Nové texty, cvičení a témata. Propracovaný a důkladný gramatický sylabus, zaměřený na nejpoužívanější slovní zásobu. Pečlivě strukturované úkoly pro mluvení se zajímavými tématy motivují studenty. Důkladný sylabus. Dostatek rozdílných aktivit zabraňuje stereotypu při delších kurzech. Studenti si jednoduše upevňují získané znalosti v sekcích Study, Practice a Remember! na konci každého modulu. Kurz rovnoměrně učí a trénuje všechny dovednosti a pomáhá studentům osvojit si nové přístupy k efektivní výuce a aktivnímu používání jazyka. Nové Self Study CD-ROMy skvěle doplňují a rozšiřují učebnici. Přehled slovní zásoby k úrovni v Mini Dictionary/součást SB/. New Cutting Edge Digital= interaktivní software. Množství kopírovatelných aktivit s poznámkami, testy a pracovní listy součástí TB.

PODPORA PRO UČITELE:
Metodická příručka. Plně editované testy na Test Master CD-ROM včetně poslechů a vyhodnocení pro všechna stadia výuky. Pracovní listy. Interaktivní software Pro úrovně Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate. Jednoduše vše v jednom - učebnice, metodika pro učitele, audio, video, tapescripty, extra aktivity. Pozornost studentů a jejich kooperace je jednoduše zajištěna díky funkci "zoom" - aplikace na vybrané cvičení a obrázky. Kompatibilní s jakoukoli interaktivní tabulí.

MODERNÍ VÝUKOVÉ PROSTŘEDKY:

•    New Cutting Edge Digital
•    Test master CD Rom
•    CD Rom
•    Class Audio CD

OBECNÉ POZITIVNÍ RYSY:

•    Podrobný souhrn gramatických jevů Language Summary ve SB
•    Communication Activities k doplnění cvičení ve SB
•    aktuální a reálné články, témata, slovní zásoba
•    Přepisy nahrávek k Audio CD součástí učebnice
•    Zajímavé texty, moderní obsah, podpora komponentů
•    Dostatek praktického procvičování všech dovedností
•    Možnost procvičování pomocí kopírovatelných aktivit v TB
•    Nácvik a opakování v různých typech cvičení
•    Jasné a dosažitelné cíle výuky v přehledné struktuře
•    Ukázkové stránky učebnice, obsahy a ukázky audio nahrávek na webových stránkách