Cutting Edge Intermediate (3rd Edition) ActiveTeach (Interactive Whiteboard Software)

Moor, P, Crace, A & Cunningham, S

Pearson
ISBN: 9781447906438

Třetí vydání oblíbené učebnice Cutting Edge, která klade velký důraz na komunikaci v angličtině - CD-ROM pro interaktivní tabule

Více o produktu ↓

3,206 Kč -20%

0 - 5 ks
3,206 Kč
6 - 29 ks
3,175 Kč
30 a více ks
3,144 Kč

Dodání na sklad do 14 pracovních dní.
Doba dodání se může změnit v závislosti na rychlosti dodání produktu nakladatelem!

Související k produktu

Cutting Edge Intermediate (3rd Edition) ActiveTeach (Interactive Whiteboard Software) : 9781447906438

3,206 Kč

Více o produktu

Třetí vydání oblíbené učebnice Cutting Edge, která klade velký důraz na komunikaci v angličtině - CD-ROM pro interaktivní tabule

Cutting Edge Third Edition

Třetí edice řady učebnic Cutting Edge – přináší nové texty, cvičení a témata a zachovává to, co je na původní edici tak oceňované – důkladný sylabus a komunikativní přístup, pro který jej používají na celém světě miliony učitelů. Učebnice je vhodná především pro VOŠ, VŠ a JŠ


• propracovaný a důkladný gramatický sylabus, zaměřený na nejpoužívanější slovní zásobu
• nové texty, cvičení a témata
• nové poznatky ze světové kultury s videoklipy umožňují celosvětový pohled na témata
• nové zapojení online materiálů
• nový funkční praktický jazyk v audio a videoklipech oživuje výuku
• nové videozáznamy
• jazyková úroveň plně v souladu se SERR pro jazyky
• Task Based Learning je jádrem metodiky
• lekce mají jasné cíle a zaměření
• vyvážený přístup k tématům, gramatice i jazykovým dovednostem


Cutting Edge Third Edition builds on the distinctive task-based approach that makes this course so popular.

Written by industry practitioners the series combines a strong grammar syllabus with the specialist vocabulary and skills that learners need to succeed in their chosen field.

• Cutting Edge Third Edition builds on the distinctive task-based approach that makes this course so popular.
• New World Culture lessons with video clips give a worldwide view on topics
• New Engaging topics encourage guided online research
• New Language Live lessons practice functional language in video and audio clips
• Integrated video
• Fully aligned to the CEFR
• Task Based Learning is core to the methodology
• Units have clear aims and focus
• A balanced approach to topics, language and skills
• Discovery approach to grammar

Nakladatel
Pearson
Jazyk
angličtina
Autor
Moor, P, Crace, A & Cunningham, S
Obsah
CD-ROM
Rok vydání
červen 2013
Úroveň
B1+ - Intermediate