Počet titulů: 19

Informace o kategorii

Nová čtyřdílná řada učebnic New Success se cvičeními ve zkouškovém formátu, speciálně napsaná pro středoškoláky s věkově cílenými tématy a s multimediálními komponenty. New Success doporučujeme k přípravě na maturitu a další jazykové zkoušky. New Success nabízí moderní současnou angličtinu, nadstandardní výklad zkouškových strategií a dovedností Exam Strategies. Témata využitelná v praktickém životě a zároveň zajímavá pro věkovou skupinu 14-20 let Dále naleznete v New Success detailní návod na psaní formálních i neformálních textů. New Success nabízí i velkou podporu učitelům v podobě detailně rozpracované přípravy, motivační cvičení, doplňující informace k probírané látce nebo bohatý zdroj fotokopírovatelných aktivit