New Success Pre-Intermediate Student´s Book with ActiveBook CD-ROM

B. Hastings, S. McKinlay, P. Moran, L. Foody, L. White

Pearson
ISBN: 9781408271513

Nová čtyřdílná řada učebnic se cvičeními ve zkouškovém formátu, speciálně napsaná pro středoškoláky s věkově cílenými tématy a s multimediálními komponenty. Doporučujeme k přípravě na maturitu a další jazykové zkoušky. - učebnice s aktivitami ke každému modulu, testy a přehledem gramatiky,...

Více o produktu ↓


Individuální kalkulace pro školy a instituce.

579 Kč * 658 Kč
-12%

0 - 4 ks
579 Kč
5 a více ks
573 Kč

* Cena stanovená dodavatelem. Nejnižší cena za posledních 30 dní 579 Kč.

K odeslání do 14 pracovních dní.

Související k produktu

New Success Pre-Intermediate Student´s Book with ActiveBook CD-ROM : 9781408271513

579 Kč

Více o produktu

Nová čtyřdílná řada učebnic se cvičeními ve zkouškovém formátu, speciálně napsaná pro středoškoláky s věkově cílenými tématy a s multimediálními komponenty. Doporučujeme k přípravě na maturitu a další jazykové zkoušky. - učebnice s aktivitami ke každému modulu, testy a přehledem gramatiky, slovníkem s výslovností na CD-ROMu

NEW Success je nová řada učebnic se cvičeními ve zkouškovém formátu, speciálně napsaná pro středoškoláky s věkově cílenými tématy a s multimediálními komponenty. Doporučujeme k přípravě na maturitu a další jazykové zkoušky. Organizace učebnice i metodologie je stejná jako v učebnici Success, ale nové vydání obsahuje nové materiály pro čtení a poslech.

 • Jasná a přehledná struktura, systematická příprava na zkoušky
 • Self Assesment Test - testy v maturitních formátech vždy po každé 2. lekci
 • Zajímavá témata odpovídající věku motivují studenty ke komunikaci
 • Pro úroveň Elementary a Pre-Intermediate české pracovní sešity
 • Work it out a Check it out - efektivní způsob výuky gramatiky
 • Train your brain- interaktivní přístup k výuce dovedností
 • Mind the trap- jak se vyhnout chybám
 • Speak out! - skvělá šance na rozmluvení i slabších studentů
 • Think back! - pravidelná opakování v maturitních typech cvičení
 • Culture shocks - reálie v samostatné sekci
 • Exam strategies - seznámení žáků s typy zkouškových cvičení a rady, co dělat nebo nedělat u zkoušek
 • CD-ROM v každé učebnici (Elementary - Upper Interm.) - aktivity ke každému modulu, testy a přehled gramatiky, slovník s výslovností
 • Software pro interaktivní tabule SUCCESS DIGITAL - 4 úrovně Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper Intermediate


  Proč zvolit Success:
  • Moderní současná angličtina
  • Bohatý výčet komponent zahrnuje i Testing and Evaluation Book, Test Master CD ROM, DVD a DVD workbook
  • Cvičení jsou přizpůsobena rozdílným jazykovým úrovnímstudentů v jedné třídě
  • Vyvážená struktura dovede studenty k úrovním B1 a B2
  • Pracovní sešity úzce navazují na učebnice
  • Exam Strategies - nadstandardní výklad zkouškových strategií a dovedností
  • Témata využitelná v praktickém životě a zároveň zajímavá pro věkovou skupinu 14-20 let
  • Detailní návod na psaní formálních i neformálních textů
  • Součástí pracovního sešitu je i Audio CD - rozvíjí a upevňuje poslechové dovednosti i v domácím prostředí
  • Přátelský k učiteli - Teacher´s Support Book poskytuje kvalitní zázemí - detailně rozpracované přípravy, vypracovaná motivační cvičení, doplňující informace k probírané látce, přepisy nahrávek s jasným vyznačením pozice na CD, klíče, bohatý zdroj fotokopírovatelných aktivit

  Jak Success pomůže úspěšně složit maturitu:
  • Poslech
   • Student´s Book - Průběžné řazení cvičení na Listening ; po každých dvou Unitech v sekci "Think Back Revision" speciální cvičení na Listening Skills
   • Workbook - cvičení na Listening jsou součástí každého druhého Unitu a Self-assessment test
  • Čtení
   • Student´s Book - průběžné řazení cvičení na Reading; po každých dvou Unitech je v sekci "Think Back Revision" speciální cvičení na Reading Skills
   • Workbook - cvičení na Reading jsou součástí každého Unitu a cvičení Reading Skills jsou vždy v Self-assesment test
  • Jazyková kompetence
   • Student´s Book - gramatika je probírána jak samostatně, tak i se skills nebo se slovní zásobou; studenti induktivně odvozují pravidla v sekci Work it out; slovní zásobou se zabývají oddílyVocabulary
   • Workbook - cvičením na gramatiku předchází její důkladné vysvětlení formou přehledných tabulek s množstvím příkladů; abecedně řazený Wordlist k tématům probíraným v daném Unitu
  • Písemná práce
   • Student´s Book - samostatné sekce Writing jsou ideálně doplněny kombinovanými cvičeními, např. Listening and Writing
   • Workbook - Writing založeno na analýze vzorového textu s následným vlastním psaním
  • Ústní zkouška
   • Student´s Book - samostatné části Speaking nebo propojené s ostatními skills; množství obrazového materiálu využitelného pro maturitu; návody a strategie v přehledných rámečcích Speak Out

Výrobce
Pearson
Jazyk
angličtina
Autor
B. Hastings, S. McKinlay, P. Moran, L. Foody, L. White
Obsah
Kniha + CD- ROM
Rok vydání
2012
Úroveň
B1 – Pre-Intermediate