Aventura 1 online studentská licence

Brožová K., Ferrer C.

Klett nakladatelství
ISBN: 8598595202661

Nová třídílná učební řada pro studenty španělštiny od 15 let výše. Celý komplet odpovídá úrovním A1-B1 podle SERR. - online studentská licence ( platnost licence je 14 měsíců od aktivace přístupového kódu)

Více o produktu ↓


Individuální kalkulace pro školy a instituce.

428 Kč * 503 Kč
-15%

0 - 4 ks
428 Kč
5 a více ks
424 Kč

* Cena stanovená dodavatelem. Nejnižší cena za posledních 30 dní 428 Kč.

K odeslání do 3 pracovních dní.

Termín expedice může být delší v závislosti na rychlosti expedice dodavatele.

Související k produktu

Aventura 1 online studentská licence : 8598595202661

428 Kč

Více o produktu

Nová třídílná učební řada pro studenty španělštiny od 15 let výše. Celý komplet odpovídá úrovním A1-B1 podle SERR. - online studentská licence ( platnost licence je 14 měsíců od aktivace přístupového kódu)

Koncepce Aventura zohledňuje požadavky Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, kombinuje moderní přístup k výuce jazyků s přístupem odpovídajícím potřebám a požadavkům českého studenta.

Každý díl se skládá z 10 lekcí a odpovídá učivu na jeden školní rok při tříhodinové týdenní dotaci.
Jednotlivé lekce spolu tematicky souvisí a jsou propojeny dobrodružstvím skupiny mladých lidí, kteří v prvním díle cestují po Španělsku, v druhém po Latinské Americe.

V lekcích se objevují pomocné rámečky, které ve stručnosti představí nová slovíčka nebo gramatické jevy, a do nichž student za pomoci textu doplňuje hesla či pravidla. Lekci tvoří uzavřené dvojstrany, z nichž každá je koncipována jako nezávislá učební jednotka, což napomáhá motivaci studujících, ale i plánování výuky učitelem. Lekci uzavírá dvojstrana věnovaná reáliím, komiks, shrnující probrané jevy, česko-španělský přehled gramatiky a tematicky seřazená slovní zásoba.

Používané strategie:
-          Témata a jazyk odpovídající věkové skupině mladých lidí
-          Rovnoměrný rozvoj řečových dovedností
-          Reálie jako nedílná a přirozená součást učiva
-          Komiks jako poutavá forma prezentace
-          Důraz na komunikaci
-          Přehledné uspořádání, moderní grafické zpracování

Aventura zahrnuje v jednom svazku učebnici a pracovní sešit (v druhé části knihy). Tvoří ji deset lekcí, dvě opakovací jednotky, shrnující a procvičující probranou látku a testující jazykové dovednosti studenta a jazykové portfolio. Do knihy jsou vložena 2 CD s poslechovými cvičeními, které namluvili rodilí mluvčí. Ke knize je připojen španělsko-český slovníček.
Každá lekce začíná vstupní stranou s informací o cílech dané lekce, následuje dvojstrana s motivačním a komunikativní metodikou, na dalších stranách se nacházejí cvičení a aktivity nejrůznějšího typu (poslechová cvičení, cvičení ve dvojicích a ve skupině, vše doplněné barevnými ilustracemi a fotografiemi).
Dvojstrana věnovaná reáliím El Diario de Anna v prvním dílu a Vocal latinas ve druhém obsahuje souvislý text ve formě deníku nebo reportáže. Texty pojednávají o španělské a latinskoamerické kultuře, geografii i každodenním životě ve Španělsku a Latinské Americe. Závěrečný komiks Cómic para ti shrnuje přirozenou formou gramatiku i slovní zásobu.
Lekci uzavírá Resumen gramatical, kde jsou přehledně shrnuty gramatické jevy dané lekce s komentářem v mateřském jazyce a s příklady pro snadnější pochopení, a Vocabulario y Comunicación, kde je tematicky seřazena aktivní slovní zásoba a nejdůležitější fráze dané lekce.
Pracovní sešit v druhé části knihy obsahuje velké množství úloh pro samostatnou práci studentů, včetně úloh k rozvíjení porozumění mluvenému slovu na CD a ověření této schopnosti. Knihu uzavírá Portfolio – přehled osvojených jazykových dovedností, sloužící k evaluaci dosažené úrovně znalosti jazyka.
Metodická příručka pro učitele obsahuje náměty na realizaci každé učební jednotky, testy k jednotlivým lekcím, transkripci poslechových cvičení, klíč ke cvičením v učebnici a klíč k testům.

Obsah Aventura 1:
1. El primer dia
2. Mi clase de Español
3. De campo y playa
4. Del trabajo a casa
5. Estos somos nosotros
6. Cuestión de gustos
7. De marcha por la ciudad
8. Mi casa es tu casa
9. Que aproveche!
10. Mi álbum de viajes

Výrobce
Klett nakladatelství
Jazyk
španělština
Autor
Brožová K., Ferrer C.
Obsah
online licence
Rok vydání
2013
Úroveň
A1