Aventura 3 online učitelská licence

K. Brožová, C. Ferrer Penaranda

Klett nakladatelství
ISBN: 8598595202692

Nová třídílná učební řada pro studenty španělštiny od 15 let výše. Celý komplet odpovídá úrovním A1-B1 podle SERR.

Více o produktu ↓


Individuální kalkulace pro školy a instituce.

857 Kč * 1,008 Kč
-15%

0 - 4 ks
857 Kč
5 a více ks
848 Kč

* Cena stanovená dodavatelem. Nejnižší cena za posledních 30 dní 857 Kč.

K odeslání do 3 pracovních dní.

Termín expedice může být delší v závislosti na rychlosti expedice dodavatele.

Související k produktu

Aventura 3 online učitelská licence : 8598595202692

857 Kč

Více o produktu

Nová třídílná učební řada pro studenty španělštiny od 15 let výše. Celý komplet odpovídá úrovním A1-B1 podle SERR.

Koncepce Aventura zohledňuje požadavky Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, kombinuje moderní přístup k výuce jazyků s přístupem odpovídajícím potřebám a požadavkům českého studenta. Každý díl se skládá z 10 lekcí a odpovídá učivu na jeden školní rok při tříhodinové týdenní dotaci.

Jednotlivé lekce spolu tematicky souvisí a jsou propojeny dobrodružstvím skupiny mladých lidí, kteří v prvním díle cestují po Španělsku, v druhém po Latinské Americe.
V lekcích se objevují pomocné rámečky, které ve stručnosti představí nová slovíčka nebo gramatické jevy, a do nichž student za pomoci textu doplňuje hesla či pravidla. Lekci tvoří uzavřené dvojstrany, z nichž každá je koncipována jako nezávislá učební jednotka, což napomáhá motivaci studujících, ale i plánování výuky učitelem. Lekci uzavírá dvojstrana věnovaná reáliím, komiks, shrnující probrané jevy, česko-španělský přehled gramatiky a tematicky seřazená slovní zásoba.

Používané strategie
:
-          Témata a jazyk odpovídající věkové skupině mladých lidí
-          Rovnoměrný rozvoj řečových dovedností
-          Reálie jako nedílná a přirozená součást učiva
-          Komiks jako poutavá forma prezentace
-          Důraz na komunikaci
-          Přehledné uspořádání, moderní grafické zpracování

Aventura zahrnuje v jednom svazku učebnici a pracovní sešit (v druhé části knihy). Tvoří ji deset lekcí, dvě opakovací jednotky, shrnující a procvičující probranou látku a testující jazykové dovednosti studenta a jazykové portfolio. Do knihy jsou vložena 2 CD s poslechovými cvičeními, které namluvili rodilí mluvčí. Ke knize je připojen španělsko-český slovníček.
Každá lekce začíná vstupní stranou s informací o cílech dané lekce, následuje dvojstrana s motivačním a komunikativní metodikou, na dalších stranách se nacházejí cvičení a aktivity nejrůznějšího typu (poslechová cvičení, cvičení ve dvojicích a ve skupině, vše doplněné barevnými ilustracemi a fotografiemi).
Dvojstrana věnovaná reáliím El Diario de Anna v prvním dílu a Vocal latinas ve druhém obsahuje souvislý text ve formě deníku nebo reportáže. Texty pojednávají o španělské a latinskoamerické kultuře, geografii i každodenním životě ve Španělsku a Latinské Americe. Závěrečný komiks Cómic para ti shrnuje přirozenou formou gramatiku i slovní zásobu.
Lekci uzavírá Resumen gramatical, kde jsou přehledně shrnuty gramatické jevy dané lekce s komentářem v mateřském jazyce a s příklady pro snadnější pochopení, a Vocabulario y Comunicación, kde je tematicky seřazena aktivní slovní zásoba a nejdůležitější fráze dané lekce.
Pracovní sešit v druhé části knihy obsahuje velké množství úloh pro samostatnou práci studentů, včetně úloh k rozvíjení porozumění mluvenému slovu na CD a ověření této schopnosti. Knihu uzavírá Portfolio – přehled osvojených jazykových dovedností, sloužící k evaluaci dosažené úrovně znalosti jazyka.
Metodická příručka pro učitele obsahuje náměty na realizaci každé učební jednotky, testy k jednotlivým lekcím, transkripci poslechových cvičení, klíč ke cvičením v učebnici a klíč k testům.

Výrobce
Klett nakladatelství
Jazyk
španělština
Autor
K. Brožová, C. Ferrer Penaranda
Obsah
online
Rok vydání
2013
Úroveň
B1