LILI A VILI VE SVĚTĚ MATEMATIKY

Jaroslava Jiro Sedláčková

Klett nakladatelství
ISBN: 9788073971120

Učebnice matematiky, která je určena především učiteli při práci v hodině. Je členěna do deseti tematických celků odvozených z témat učiva prvouky.

Více o produktu ↓


Individuální kalkulace pro školy a instituce.

101 Kč * 119 Kč
-15%

0 - 4 ks
101 Kč
5 a více ks
100 Kč

* Cena stanovená dodavatelem. Nejnižší cena za posledních 30 dní 101 Kč.

Skladem

Související k produktu

LILI A VILI VE SVĚTĚ MATEMATIKY : 9788073971120

101 Kč

Více o produktu

Učebnice matematiky, která je určena především učiteli při práci v hodině. Je členěna do deseti tematických celků odvozených z témat učiva prvouky.

Nová výuková sada Lili a Vili 1 je určena žákům prvních tříd a je prvním dílem ucelené řady pro první stupeň ZŠ.
V nové učební sadě Lili a Vili najdete:

 • svěží a moderní přístup
 • kvalitní metodické pojetí
 • atraktivní vzhled 
 • bohatý elektronický materiál na internetu

Doložka MŠMT

 • Celý výukový set Lili a Vili 1 byl v září 2012 předložen Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy za účelem udělení schvalovací doložky a bude připraven pro nový školní rok 2013/14 od ledna 2013.

Odpovídá RVP

 • Učební komplet je koncipován tak, aby zcela odpovídal RVP a naplňoval očekávané výstupy
  a klíčové kompetence.

LILI A VILI VE SVĚTĚ MATEMATIKY

 • Učebnice pro 1. ročník ZŠ
 • Učebnice matematiky je určená především učitelům při práci v hodině a je členěna do 10 tematických celků odvozených z témat prvouky.

Hlavními okruhy učebnice jsou:

 • přirozená čísla v oboru 1–20, číslo 0 ( používání přirozených čísel k modelování reálných situací, počítání předmětů, vytváření souborů s daným počtem prvků, zápis a porovnávání přirozených čísel do 20, vztah rovnosti a nerovnosti, zobrazení čísel na číselné ose, používání matematických symbolů)
 • sčítání a odčítání do 20 zpaměti bez přechodu desítky ( sčítání a odčítání do dvaceti bez přechodu
  na desítku, rozklad dvojciferného čísla na desítky a jednotky)
 • slovní úlohy ze života dětí s užitím osvojených početních operací ( jednoduché slovní úlohy, sestavení otázek a dopovědí)
 • geometrie ( rozpoznání, rozlišování, pojmenování a vymodelování rovinných útvarů, jejich třídění podle tvaru, velikosti barev, orientace v prostoru, tabulce, grafu a labyrintech)
 • jednotky ( používání značek pro litr, kilogram, metr, korunu)

Kontrola dosažených znalostí

 • Do každého tematického celku je zařazena strana VYŘEŠÍM?, ve které si žáci vyzkouší, jak si látku dané kapitoly osvojili.

Výrobce
Klett nakladatelství
Jazyk
čeština
Autor
Jaroslava Jiro Sedláčková
Obsah
kniha
Rok vydání
2013
Počet stran
88
Úroveň
1. třída