LILI A VILI VE SVĚTĚ MATEMATIKY - elektronická verze

Zuzana Maňourová, Dita Nastoupilová

Klett nakladatelství
ISBN: 8598595202913

Učebnice matematiky, která je určena především učiteli při práci v hodině. Je členěna do deseti tematických celků odvozených z témat učiva prvouky. - eletronická verze (platnost licence 12 měsíců od aktivace přístupového kódu)

Více o produktu ↓


Individuální kalkulace pro školy a instituce.

257 Kč * 301 Kč
-15%

0 - 4 ks
257 Kč
5 a více ks
254 Kč

* Cena stanovená dodavatelem. Nejnižší cena za posledních 30 dní 257 Kč.

K odeslání do 7 pracovních dní.

Termín expedice může být delší v závislosti na rychlosti expedice dodavatele.

Související k produktu

LILI A VILI VE SVĚTĚ MATEMATIKY - elektronická verze : 8598595202913

257 Kč

Více o produktu

Učebnice matematiky, která je určena především učiteli při práci v hodině. Je členěna do deseti tematických celků odvozených z témat učiva prvouky. - eletronická verze (platnost licence 12 měsíců od aktivace přístupového kódu)

Nová výuková sada Lili a Vili 1 je určena žákům prvních tříd a je prvním dílem ucelené řady pro první stupeň ZŠ.
V nové učební sadě Lili a Vili najdete:

 • svěží a moderní přístup
 • kvalitní metodické pojetí
 • atraktivní vzhled 
 • bohatý elektronický materiál na internetu

Doložka MŠMT

 • Celý výukový set Lili a Vili 1 byl v září 2012 předložen Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy za účelem udělení schvalovací doložky a bude připraven pro nový školní rok 2013/14 od ledna 2013.

Odpovídá RVP

 • Učební komplet je koncipován tak, aby zcela odpovídal RVP a naplňoval očekávané výstupy
  a klíčové kompetence.

LILI A VILI VE SVĚTĚ MATEMATIKY

 • Učebnice pro 1. ročník ZŠ
 • Učebnice matematiky je určená především učitelům při práci v hodině a je členěna do 10 tematických celků odvozených z témat prvouky.

Hlavními okruhy učebnice jsou:

 • přirozená čísla v oboru 1–20, číslo 0 ( používání přirozených čísel k modelování reálných situací, počítání předmětů, vytváření souborů s daným počtem prvků, zápis a porovnávání přirozených čísel do 20, vztah rovnosti a nerovnosti, zobrazení čísel na číselné ose, používání matematických symbolů)
 • sčítání a odčítání do 20 zpaměti bez přechodu desítky ( sčítání a odčítání do dvaceti bez přechodu
  na desítku, rozklad dvojciferného čísla na desítky a jednotky)
 • slovní úlohy ze života dětí s užitím osvojených početních operací ( jednoduché slovní úlohy, sestavení otázek a dopovědí)
 • geometrie ( rozpoznání, rozlišování, pojmenování a vymodelování rovinných útvarů, jejich třídění podle tvaru, velikosti barev, orientace v prostoru, tabulce, grafu a labyrintech)
 • jednotky ( používání značek pro litr, kilogram, metr, korunu)

Kontrola dosažených znalostí

 • Do každého tematického celku je zařazena strana VYŘEŠÍM?, ve které si žáci vyzkouší, jak si látku dané kapitoly osvojili.

Všechny učebnice, mezipředmětové pracovní sešity i čítanka budou k dispozici v elektronické podobě
na www.iklett.cz. Tato forma je zcela shodná s tištěnými verzemi, ale navíc obsahuje nástrojovou lištu.
V pracovním sešitě jsou pak aktivní ikony, které umožňují jednoduchý přechod na interaktivní portál www.e-lili.cz.
Lišta nástrojů v elektronických verzích poskytuje nástroje, které nevyžadují žádné zvláštní počítačové dovednosti.
Pomocí nástrojů můžete např:

 • listovat v materiálech
 • přepínat dvoj- či jednostránkové zobrazení
 • psát a kreslit
 • označovat slova, věty či části cvičení
 • přidávat svůj vlastní text
 • zadávat poznámky
 • vkládat obrázky či odkazy
 • zvětšovat jednotlivé obrázky či ilustrace
 • zobrazovat jen požadovanou část stránky a ještě mnohem více…
 • při domácích přípravách na vyučování si snadno uložíte vlastní poznámky a komentáře přímo
  na dané místo učebního materiálu a poté je využijete při samotné výuce

Multimediální obsah v pracovních sešitech:

 • předností elektronických pracovních sešitů je i možnost okamžitého přechodu do interaktivního světa Lili a Viliho
 • pokud žáci řeší úlohy v pracovním sešitě, může učitel jediným kliknutím na ikonku zobrazit interaktivní obsah portálu
 • po rozkliknutí se Vám zobrazí cvičení či jiná aktivita k danému probíranému učivu
 • pro práci s elektronickou verzí či interaktivním portálem Vám stačí počítač s připojením
  na internet, dataprojektor či interaktivní tabule

Výrobce
Klett nakladatelství
Jazyk
čeština
Autor
Zuzana Maňourová, Dita Nastoupilová
Obsah
elektronická verze
Rok vydání
2013
Úroveň
1. třída