Literatura pro 2. ročník SŠ - pracovní sešit

T. Polášková, K. Srnská, A. Štěpánková, V. Tobolíková

Didaktis
ISBN: 9788073581305

Pracovní sešit tvoří kompaktní celek s učebnicí, neboť prostřednictvím práce s literárním textem prohlubuje znalosti o vývoji literární tvorby v daném období. Kopíruje strukturu učebnice, což usnadňuje jeho použití.

Více o produktu ↓


Individuální kalkulace pro školy a instituce.

217 Kč

0 - 4 ks
217 Kč
5 a více ks
215 Kč

* Cena stanovená dodavatelem. Nejnižší cena za posledních 30 dní 217 Kč.

K odeslání do 7 pracovních dní.

Balíkovna za 59 Kč !

Související k produktu

Literatura pro 2. ročník SŠ - pracovní sešit : 9788073581305

217 Kč

Více o produktu

Pracovní sešit tvoří kompaktní celek s učebnicí, neboť prostřednictvím práce s literárním textem prohlubuje znalosti o vývoji literární tvorby v daném období. Kopíruje strukturu učebnice, což usnadňuje jeho použití.

  • Pracovní sešit rozvíjí a procvičuje znalosti, které jsou obsaženy v učebnici. Stejně tak napomáhá rozvoji dovedností i klíčových kompetencí na základě probíraného učiva. Struktura pracovního sešitu kopíruje strukturu učebnice, což usnadňuje práci s touto částí sady.
  • Navíc je na konci každého tematického celku zařazena opakovací kapitola, která prohlubuje a testuje znalosti a dovednosti studentů.
  • Pracovní sešit je založen na velkém množství ukázek z literárních děl, dá se tedy využít i jako klasická čítanka. Kromě toho se ke každé ukázce vztahují konkrétní otázky a úkoly, které napomáhají dosažení očekávaných výstupů, rozvoji klíčových kompetencí, realizaci průřezových témat i zapojení mezipředmětových vztahů dle RVP pro střední odborné i gymnaziální vzdělávání.
  • V pracovním sešitě jsou obsažena cvičení pro individuální i skupinovou práci. Přináší zároveň i pro dlouhodobější projekty.
  • Pracovní sešit, stejně jako učebnice, odkazuje na ukázky na CD, se kterými se v pracovním sešitě rovněž pracuje. Dabingu se ujali přední čeští herci v čele s nositelem Ceny Thálie, panem Erikem Pardusem. Rozhovor s Erikem Pardusem si můžete přečíst zde. Přepis audio nahrávek z CD ke cvičením v učebnici a pracovním sešitu učebnicové sady Literatura pro 2. ročník SŠ je součástí titulu Literatura pro 2. ročník SŠ – Průvodce pro učitele a naleznete je v sekci "Ke stažení" www.didaktis.cz.
  • Určité typy cvičení se cíleně zaměřují na práci s jazykovým materiálem: procvičují pravopis, tvarosloví, skladbu, podporují tvůrčí práci s textem. Cvičení dále rozvíjí komunikační a sociální dovednosti studentů, a to vždy na základě literárního učiva. Cvičení podporují i práci s ostatními zdroji informací (odborná literatura, internet, …), učí tak studenta zásadám práce s informačními zdroji při tvorbě vlastních prací, což uplatní jak při dalším studiu, tak i v praktickém životě.
  • Naprostou většinu cvičení lze vypracovat přímo do sešitu (výjimku tvoří pouze dlouhodobější projekty a cvičení vyžadující vytvoření delšího textu). Kombinací práce s učebnicí a pracovním sešitem tak tedy odpadá pro studenty zdlouhavé zapisování do sešitů. Studenti mohou konečně studovat a pedagogové učit, ne trávit drahocenný čas nekonečnými zápisy a diktováním.
  • S doložkou MŠMT.

Výrobce
Didaktis
Jazyk
čeština
Autor
T. Polášková, K. Srnská, A. Štěpánková, V. Tobolíková
Obsah
pracovní sešit
Počet stran
156