Matematika 5/1.díl

RNDr. Růžena Blažková, CSc., Ing. Jana Potůčková

Studio 1+1
ISBN: 9788086252445

Učebnice jsou součástí souboru Matematika pro 5. třídu ZŠ. Knížky nejsou určeny na dopisování. Předpokládá se, že k učebnici bude (kromě procvičovacího sešitu) zaveden ještě obyčejný sešit na řešení úloh z učebnice. V učebnici je na každé stránce odkazováno na vhodná cvičení v procvičovacím...

Více o produktu ↓


Individuální kalkulace pro školy a instituce.

53 Kč * 56 Kč
-6%

0 - 4 ks
53 Kč
5 a více ks
52 Kč

* Cena stanovená dodavatelem. Nejnižší cena za posledních 30 dní 53 Kč.

K odeslání do 7 pracovních dní.

Termín expedice může být delší v závislosti na rychlosti expedice dodavatele.

Související k produktu

Matematika 5/1.díl : 9788086252445

53 Kč

Více o produktu

Učebnice jsou součástí souboru Matematika pro 5. třídu ZŠ. Knížky nejsou určeny na dopisování. Předpokládá se, že k učebnici bude (kromě procvičovacího sešitu) zaveden ještě obyčejný sešit na řešení úloh z učebnice. V učebnici je na každé stránce odkazováno na vhodná cvičení v procvičovacím sešitu a je tak snadné zadávat např. domácí úkoly či samostatnou práci. (MŠMT ČR pod č.j. 30668/2010-22)

Knížky nejsou určeny na dopisování. Předpokládá se, že k učebnici bude (kromě procvičovacího sešitu) zaveden ještě obyčejný sešit na řešení úloh z učebnice.

 • V učebnici je na každé stránce odkazováno na vhodná cvičení v procvičovacím sešitu a je tak snadné zadávat např. domácí úkoly či samostatnou práci.
 • Stejně jako v předchozích ročnících předkládá učebnice učivo nenásilně a hravou formou.
 • Používá množství výmluvných grafických znázornění i ilustrací.
 • V knížkách je množství návodů na osvědčené hry (ve dvojicích a kolektivech) k procvičování matematiky.
 • Každá stránka je určena jako učivo na jednu vyuč. hodinu. Úkoly jsou komentovány přímo na stránce dole, což usnadňuje jejich provádění.
 • Orientační obsah: 1. díl 
  Co si pamatujeme z loňského roku
  Porovnávání čísel do milionu
  Zaokrouhlování čísel do milionu
  Sčítání, odčítání Závorky, pořadí početních operací
  Vyzkoušejte se
  Nestandardní úlohy
  Písemné sčítání a odčítání
  Násobení a dělení
  Roznásobení součtu a rozdílu
  Písemné násobení
  Dělení se zbytkem
  Písemné dělení
  Vyzkoušejte se
  Počítání v oboru přes milion
  Porovnávání čísel v oboru přes milion
  Zaokrouhlování, sčítání a odčítání v oboru přes milion
  Násobení v oboru přes milion
  Dělení čísel větších než milion
  Vyzkoušejte se
  Geometrie kolem nás
  Co už umíme?
  Měření úseček
  Jednotky délky
  Součet délek úseček
  Porovnávání úseček
  Vzájemná poloha přímek v rovině
  Střed úsečky, osa úsečky
  Trojúhelník
  Obvod trojúhelníku
  Obdélník
  Čtverec
  Rovnoběžník
  Obvod obdélníku a čtverce
  Mnohoúhelníky
  Obvody mnohoúhelníků
  Kružnice, kruh
  Rýsujeme kružnice
  Zobrazujeme tělesa
  Stavby z krychlí
  Tělesa kolem nás
  Opakování
  Jednotky času
  Jízdní řád
  Jednotky času

Výrobce
Studio 1+1
Jazyk
čeština
Autor
RNDr. Růžena Blažková, CSc., Ing. Jana Potůčková
Obsah
kniha
Počet stran
56